Centrálna požičovňa

Ulica: Hviezdoslavova 5, Košice

Tel.: 055/622 52 90

E-mail: hviezdoslavova5@vkjb.sk

Kontaktný knihovník: Mgr. Anna Harkabusová, e-mail: harkabusova@vkjb.sk

Fond: 98 000 knižničných jednotiek

Výpožičný čas:

Pondelok: 08.00 – 19.45
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 08.00 – 19.45
Štvrtok: 08.00 – 19.45
Piatok: 08.00 – 19.45
Sobota: Nedeľa: 08:00 – 13:00 ZATVORENÉ


Letný výpožičný čas
1.7. – 31. 8. 2019


Pondelok: 10:00 – 18:00
Utorok: zatvorené
Streda: 10:00 – 18:00
Štvrtok: 10:00 – 18:00
Piatok: 08:00 – 16:00
Sobota: 08:00 – 13:00


Sobota – 6. júla 2019 – ZATVORENÉPracovisko je zabezpečené kamerovým systémom.
Čitateľom a návštevníkom je k dispozícii internet a wifi. Pre znezvýhodnených návštevníkov je možný aj bezbariérový prístup k poskytovaným službám Na pracovisku je k dispozícii nápojový automat.Je najväčším pracoviskom knižnice s najrozsiahlejším fondom a titulovým zastúpením literatúry. V dvojpodlažnej budove z 19. storočia je na prízemí uložená beletria, predovšetkým v slovenskom a českom jazyku. Nachádza sa tu najširší titulový výber beletrie v Košiciach.

Na poschodí je uložený fond náučnej literatúry. Zastúpenie jednotlivých vedných odborov je vyvážené, teda jedná sa o univerzálny fond. Čitateľ tu môže nájsť tak populárno-náučne diela, ako aj študijný materiál pre školské potreby. Knihy si možno vyberať priamo z regálov alebo vyhľadať v elektronickom katalógu.

Interiér vybavený moderným knižničným nábytkom a doplnený starými nábytkovými prvkami z 19. storočia poskytuje návštevníkom príjemné prostredie.