Nastavenie zasielania informácií

1. Otvorte si katalóg na adrese https://opac.vkjb.sk

V pravej hornej časti sa prihláste.Vyplňte číslo vášho papierového preukazu alebo vašu emailovú adresu, ktorú ste poskytli knižnici. Ako úvodné heslo/PIN použite váš dátum narodenia v tvare RRMMDD.

(Napríklad dátum narodenia 2.12.2000 zapíšeme ako 001202, dátum narodenia 3.5.1994

zapíšeme ako 940503.) Prihlasovacie heslo/PIN si môžete zmeniť pod odkazom Zmeniť PIN.

2. Po prihlásení vyberte položku Zmeniť osobné údaje

3. V časti Kontaktné info si môžete zmeniť Vašu emailovú adresu aj súhlas zo zasielaním informácií o podujatiach VKJB

4. Zasielanie informácií o nových knihách si zmeníte v menu Používateľské nastavenia

5. Položka Zasielanie noviniek z knižnice mailom každý týždeň.