Doplňte v úryvkoch ľudových piesní z východného Slovenska z ponúkaných možností správne jej text.

1. A dze idzeš Helenko, Helenko Do zahrady na želene šenko Nezaviraj ............... za sebu Bo ja idzem Helenko za Tebu
2. A ja taká čárna jak čárna čarnica, naj še mi vystúpi šej, haj, naj še mi vystúpi šej, haj, naj še mi vystúpi z rady ....................
3. A jaki ti parobek, taka i ja dzifka, podzme še poľubic do hušeho chľifka! A ket zme še ľubeli,ta huši gagali, bodaj tote huši šicke ....................!
4. A od Prešova, a od Prešova a od Prešova v tym poľu, neše še Janik, .............. mojo neše še Janik na koňu.
5. Fašengi, Turíce, Veľka noc idze, chto ňema kožucha źima mu budze. Ja ňemam, ja ňemam, ľem śe tak treśem, dajce mi ......................, naj śe napaśem.
6. Ja parobek z Kapušan, nemam ženy, ľem som sám. Ej naco, naco mi je mlada žena šak ja mam so sebu dosc .............
7. Kedz sebe zašpivam u ..... na kraju. Ta mi šicke ptački špivac pomahaju. Špivala bim sebe, muj mili o tebe. Aľe ja chudobna dzivočka pre tebe.
8. Odkažce mojej maceri, naj me ňečeka g večeri, naj me ňečeka, śerdečko mojo, g večeri. Naj me ňečeka g obedu, bo me na ....... povedu, bo me na ........, śerdečko mojo, povedu.
9. Šaľena ja bula, že ja ce ľubila, šej hoj co še mi tvoja mac čuda narobila Čuda narobila i ..................., šej hoj a sama čudaka sina vichovala.
10. V murovanej pivnici piju vinko zbojnici, ej piju, piju červene, za peňeži kradzene. Buli bi me ............, pre dva platki slanini, hej aľe ja som zucekal do Uherskej krajini. Do Uherskej krajini do mestečka Temešvar, až do mesta Temešvar, z Temešvaru ženu mam.
11. Z Margecanskej Čarnej hori, dvanasc hodzin ......... trúbi. Už je cma, nevidno, zapaľ mila to švetlo. Mila švičku zapalela i posceľku poscelela. Vizuj še Jeničku, bo mi zváľaš plachcičku.
12. Zahraj mi hudačku na cenku strunočku, naj ja vitancujem svoju frajiročku. Išček mi ňezahral, už še mi vikruca, moja frajiročka, bo je na to suca. Bo je na to suca, na to naučena, od maľučka šidac chlapcom na koľena. Ked sebe zašpivam i zaplakac mušim. Šumni Ruskov valal, ......... ho mušim.
13. Taký sä mi frajár páší šva sä za nim ............... vláší. Ramo, ramo, ramodi, dia ria rom, ramodi do vody a Bože môj. Edon krpšok dva onušky to je šuhaj bars peknušký. Ramo, ramo, ramodi, dia ria rom, ramodi do vody a Bože môj.
14. Kapura, kapura, na kapure rače. Zochabil me frajir, teraz za mnu plače. Hej a teraz mu prišla, hej, duma do rozuma, že ja mu najlepšia ................. bula.