19.12. sa konala posledná tohtoročná beseda z cyklu 1+1. Našimi hostkami boli ilustrátorka Iveta Merglová, autorka kreslenej knihy Ema sa má a Daniela Pokorná. Súčasťou podujatia bolo aj otvorenie výstavy s názvom Nevšedné čítanie. Vystavené ilustrácie Ivety Merglovej vznikli na základe spolupráce s portálom Verejnej knižnice Jána Bocatia http://www.knihynadosah.sk a zdobia tiež stránky kalendára na rok 2020, ktorý knižnica vydala s podporou Košického samosprávneho kraja. Výstava bude verejnosti prístupná do 20. januára 2020 vo výpožičnom čase. Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.