Ponuka

Názov služby Kde službu poskytujeme
Knihy

– absenčné požičiavanie      
Všetky výpožičné miesta, s výnimkou fondu študovní a príručného fondu 
Knihy

– prezenčné požičiavanie
Všetky výpožičné miesta
Noviny a časopisy

– absenčné a prezenčné požičiavanie
Všetky výpožičné miesta
Zvukové knihy

– absenčné požičiavanie
Čitáreň VKJB, Hviezdoslavova 5 (Centrálna požičovňa)

služba je poskytovaná slabozrakým a nevidiacim čitateľom

Internet

– verejne prístupný
Centrálna požičovňa – Hviezdoslavova ul. 5,

Informačno-vzdelávacie centrum – Hviezdoslavova ul. 5,


Hudobné oddelenie – Hlavná ul. 48,


Regionálne oddelenie – Hlavná ul. 48,


Pobočka Terasa, Tr. SNP 48 (Biely dom)


Pobočka Nad jazerom, Uralská 3
Konzultačné služby Všetky výpožičné miesta
Rešeršné služby Centrálna požičovňa – Hviezdoslavova ul. 5,

Hudobné oddelenie – Hlavná ul. 48


Regionálne oddelenie – Hlavná ul. 48
Medziknižničná výpožičná služba Informačno-vzdelávacie centrum, Hviezdoslavova ul. 5

mvs@vkjb.sk ; tel: 625 10 22
Kurzy základov internetu Informačno-vzdelávacie centrum, Hviezdoslavova ul. 5
Informatická príprava študentov Všetky výpožičné miesta
Prezentácia literárnych diel Všetky výpožičné miesta
Kopírovacie služby

Čitáreň – Hviezdoslavova ul. 5,

Informačno-vzdelávacie centrum – Hviezdoslavova ul. 5,

Hudobné oddelenie – Hlavná ul. 48,

Pobočka KVP – Hemerkova 39

Skenovanie Informačno-vzdelávacie centrum, Hviezdoslavova ul. 5

Regionálne oddelenie

Príležitostný prenájom priestorov Centrálna požičovňa- Hviezdoslavova ul. 5,

Hudobné oddelenie – Hlavná ul. 48,


Pobočka KVP – Hemerkova 39,


Pobočka Terasa – Tr. SNP 48 (Biely dom)