Čitáreň

Hviezdoslavova ul. 5, Košice

Tel.: 055/622 24 72

email: casopisy@vkjb.sk

Kontaktný knihovník: Viera Kútna, Ján Vojtek

Výpožičný čas:

Od stredy 10. mája 2023 bude čitáreň poskytovať výpožičné služby v zmenenom výpožičnom čase, a to v pondelok a stredu-piatok od 8:00-16:00.

Pondelok: 08:00 – 19:45
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 08:00 – 19:45
Štvrtok: 08:00 – 19:45
Piatok: 08:00 – 19:45
Sobota: 08:00 – 13:00

Je súčasťou centrálnej knižnice a je umiestnená na prízemí. Čitáreň je určená predovšetkým na prezenčné čítanie domácich a zahraničných novín a časopisov. Staršie čísla periodík je možné požičiavať aj domov. Popri časopisoch magazínového typu sú tu k dispozícii aj niektoré odborné periodiká. Čitáreň má fond zvukových kníh pre slabozrakých a nevidiacich.

Zoznam novín a časopisov, ktoré nájdete v čitárni

Zoznam zvukových kníh