Čitáreň

Hviezdoslavova ul. 5, Košice

Tel.: 055/622 24 72

email: casopisy@vkjb.sk

Kontaktný knihovník: Viera Kútna, Ján Vojtek

Výpožičný čas:

Informujeme vás, že od 1. júla 2023 počas sobôt budete môcť využívať služby čitárne formou asistovanej služby. Aktuálnu tlač a časopisy si môžete prečítať na oddelení beletrie.

Pondelok: 08:00 – 19:45
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 08:00 – 19:45
Štvrtok: 08:00 – 19:45
Piatok: 08:00 – 19:45
Sobota: 08:00 – 13:00

Je súčasťou centrálnej knižnice a je umiestnená na prízemí. Čitáreň je určená predovšetkým na prezenčné čítanie domácich a zahraničných novín a časopisov. Staršie čísla periodík je možné požičiavať aj domov. Popri časopisoch magazínového typu sú tu k dispozícii aj niektoré odborné periodiká. Čitáreň má fond zvukových kníh pre slabozrakých a nevidiacich.

Zoznam novín a časopisov, ktoré nájdete v čitárni

Zoznam zvukových kníh