Čitáreň

Hviezdoslavova ul. 5, Košice

Tel.: 055/622 24 72

email: casopisy@vkjb.sk

Kontaktný knihovník: Viera Kútna, Ján Vojtek

Výpožičný čas:

Knižnica je od 25.11. zatvorená až do odvolania.

Pondelok: 08.00 – 19.45
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 08.00 – 19.45
Štvrtok: 08.00 – 19.45
Piatok: 08.00 – 19.45
Sobota: ZATVORENÉ

Je súčasťou centrálnej knižnice a je umiestnená na prízemí. Čitáreň je určená predovšetkým na prezenčné čítanie domácich a zahraničných novín a časopisov. Staršie čísla periodík je možné požičiavať aj domov. Popri časopisoch magazínového typu sú tu k dispozícii aj niektoré odborné periodiká. Čitáreň má fond zvukových kníh pre slabozrakých a nevidiacich.

Zoznam novín a časopisov, ktoré nájdete v čitárni

Zoznam zvukových kníh