Čitáreň

Hviezdoslavova ul. 5, Košice

Tel.: 055/622 24 72

email: casopisy@vkjb.sk

Kontaktný knihovník: Ján Vojtek

Výpožičný čas:

V mesiacoch júl a august platí letný výpožičný čas.

Pondelok: 10:00 – 18:00
Utorok: 13:00 – 19:45 (asistovaná služba)
Streda: 10:00 – 18:00
Štvrtok: 10:00 – 18:00
Piatok: 10:00 – 18:00
Sobota: 08:00 – 13:00 (asistovaná služba)

_

V prípade záujmu prečítať si dennú tlač v čase od 08:00 – 10:00, alebo po 18:00 vás kolegyne a kolegovia obslúžia pri centrálnom pulte formou asistovanej služby. Študijné miesta čitárne sú pre študijné účely k dispozícii bez časových obmedzení.

V utorok a v sobotu fungujú služby čitárne formou asistovanej služby na oddelení beletrie.


Je súčasťou centrálnej knižnice a je umiestnená na prízemí. Čitáreň je určená predovšetkým na prezenčné čítanie domácich a zahraničných novín a časopisov. Staršie čísla periodík je možné požičiavať aj domov. Popri časopisoch magazínového typu sú tu k dispozícii aj niektoré odborné periodiká. Čitáreň má fond zvukových kníh pre slabozrakých a nevidiacich.

Zoznam novín a časopisov, ktoré nájdete v čitárni

Zoznam zvukových kníh