Informačno-vzdelávacie centrum

Ulica: Hviezdoslavova ul. 5, Košice

Tel.: 055/625 10 22

E-mail: infocentrum@vkjb.sk

Medziknižničná výpožičná služba: mvs@vkjb.sk

Kontaktný knihovník: Mgr. Tomáš Kremler, ThLic. Tatiana Janočková PhD.

Výpožičný čas

Pondelok: 08.00 – 19.45
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 08.00 – 19.45
Štvrtok: 08.00 – 19.45
Piatok: 08.00 – 19.45
Sobota: 08:00 – 13:00
Letný výpožičný čas
1.7. – 31. 8. 2019


Pondelok: 10:00 – 18:00
Utorok: zatvorené
Streda: 10:00 – 18:00
Štvrtok: 10:00 – 18:00
Piatok: 08:00 – 16:00
Sobota: 08:00 – 13:00


Sobota – 6. júla 2019 – ZATVORENÉ

Je súčasťou centrálnej knižnice a je umiestnené na jej 1. poschodí. Informácie sa poskytujú prostredníctvom klasickej študovne a prostred­níctvom internetu. Čitatelia majú k dispozícii 6 prístupových miest na internet. V týchto priestoroch je umiestnená aj klasická študovňa s 9 študijnými miestami a s knižným fondom určeným na prezenčné štúdium.