Informačno-vzdelávacie centrum

Ulica: Hviezdoslavova ul. 5, Košice

Tel.: 055/625 10 22

E-mail: infocentrum@vkjb.sk

Medziknižničná výpožičná služba: mvs@vkjb.sk

Kontaktný knihovník: Mgr. Tomáš Kremler

Výpožičný čas

Knižnica je otvorená v režime základ.

Pondelok: 08.00 – 19.00
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 08.00 – 19.00
Štvrtok: 08.00 – 19.00
Piatok: 08.00 – 19.00
Sobota: ZATVORENÉ

Je súčasťou centrálnej knižnice a je umiestnené na jej 1. poschodí. Informácie sa poskytujú prostredníctvom klasickej študovne a prostred­níctvom internetu. Čitatelia majú k dispozícii 6 prístupových miest na internet. V týchto priestoroch je umiestnená aj klasická študovňa s 9 študijnými miestami a s knižným fondom určeným na prezenčné štúdium.