Projekty2022-06-02T23:49:04+02:00

Podporené a realizované projekty  v roku 2021

Dobrá prax inšpiruje
Cieľom projektu je zlepšenie vzdelávania v knižnici, realizácia vzdelávacích aktivít na profesionálnejšej úrovni, a to v rôznych formách. Zefektívnenie marketingu, účinnejšia propagácia náučnej literatúry pre potreby informálneho vzdelávania, skvalitnenie sprístupnenia informačných zdrojov, lepšie využívanie sociálnych sietí, ako aj rozšírenie možností financovania vzdelávania, a to tak v prípade prezenčných podujatí ako aj aktivít v online priestore. Získanie nových zručností, poznatkov a zlepšenie profesijných kompetencií pomôže zamestnancom pri zavádzaní inovatívnych prvkov vo vzdelávacích procesoch. Za týmto účelom sa zamestnanci knižnice zúčastnia mobilít, použitím metódy pozorovania pri práci v partnerskej inštitúcii – Městské knihovně v Prahe.
Projekt je podporený zo zdrojov EÚ v programe Erasmus+.

Prvou projektovou aktivitou bola v dňoch 21. – 22. októbra 2021 prípravná návšteva u českého partnera. Jej výsledkom je  dohoda na rozsahu aktivít a rámcových termínov konania mobilít v roku 2022.

Prvá mobilita knihovníkov – apríl 2022
Druhá mobilita knihovníkov – máj 2022

Dobré miesto pre dobré knihy
Cieľom projektu je skvalitniť interiérové vybavenie pobočky Šaca, tak aby boli vytvorené vhodné podmienky pre výkon odbornej činnosti, poskytovanie služieb používateľom, samostatné štúdium a pre organizovanie podujatí a záujmovej činnosti. Nákupom účelového nábytku pre uloženie knižničných fondov získame bezpečný a ľahko dostupný prístup ku knižničným fondom. Čitatelia tiež dostanú moderný priestor pre štúdium, čítanie novín a časopisov.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Obyvatelia Šace dostanú modernú knižnicu
Obyvatelia Šace dostanú modernú knižnicu. VKJB ponúka dobré miesto pre dobré knihy/ VKJB. In: KOŠICE:DNES.sk [online], 8.11.2021.
Otvorenie zrekonštruovanej pobočky Šaca – fotogaléria

Knižnica – môj ostrov pokladov
Projekt zameraný na akvizíciu knižničného fondu. Cieľom projektu je poskytnúť pestrú ponuku titulov beletrie a náučnej literatúry s dôrazom na uspokojovanie kultúrnych a informačných potrieb používateľov.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Projekt 1+1 realizuje knižnica od roku 2016. Jeho cieľom je prezentovať súčasných literárnych tvorcov, autorov umeleckej, žánrovej a populárno-náučnej literatúry. Projekt je realizovaný formou literárno-hudobných večerov, ktorých súčasťou sú besedy, autorské čítania, videoprezentácie a hudobné vstupy.  Podľa osvedčenej koncepcie si každý autor k sebe prizýva ďalšieho hosťa, pôsobiaceho v niektorej kultúrnej alebo umeleckej oblasti – niekoho, s kým je tvorivým alebo ľudským spôsobom spriaznený. Podujatia tak prekračujú hranice jednotlivých oblastí literatúry a umenia, čo zvyšuje ich atraktivitu a potenciál osloviť rôzne cieľové skupiny.
Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

1+1= Jakub Drábik a Tomáš Nociar – fotogaléria
1+1= Jakub Drábik a Tomáš Nociar – videozáznam
1+1= Jakub Drábik a Tomáš Nociar – pozvánka

1+1= Jana Micenková a Ivana Gibová – fotogaléria
1+1= Jana Micenková a Ivana Gibová – videozáznam
1+1= Jana Micenková a Ivana Gibová – pozvánka

1+1= Nikoleta Kováčová a Ján Kešelák – fotogaléria
1+1= Nikoleta Kováčová a Ján Kešelák – videozáznam
1+1= Nikoleta Kováčová a Ján Kešelák – pozvánka

Literárny e-magazín Knihy na dosah realizuje knižnica od roku 2017. S aktuálnou návštevnosťou viac ako 40 tisíc záujemcov ročne patrí medzi najčítanejšie magazíny o literatúre na Slovensku.  Svojim čitateľom ponúka kvalitný obsah – recenzie, rozhovory, knižné tipy, glosy, odborné články, pôvodnú literárnu tvorbu, komiks a mnoho ďalšieho zaujímavého čítania. Portál propaguje literatúru a knihy atraktívnym a zároveň dostupným spôsobom, je vizuálne príťažlivý a žánrovo pestrý. V roku 2021 získal projekt Knihy na dosah Cenu Slovenskej asociácie knižníc „SAKAČIK“  za mimoriadny počin knižnice.
Projekt Knihy na dosah z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Z českých prameňov II.
Pokračovanie projektu z roku 2020 zameraného na budovanie tematickej knižnice v knižnici s cieľom posilniť identitu českej národnostnej menšiny a národnostného povedomia. Cieľom projektu je sprostredkovať kontakt s kvalitnou českou literatúrou a českým jazykom prostredníctvom cieleného nákupu českej beletrie a odbornej literatúry.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu  národnostných menšín.

Dobré čítanie v maďarčine
Cieľom projektu je poskytnúť prístup príslušníkom maďarskej menšiny k väčšiemu množstvu nových kníh v ich materinskom jazyku s cieľom posilniť ich identitu k národnostnej menšine a národnostné povedomie. Knižničný fond obohatíme o možnosť čítať maďarských autorov v origináloch a tiež čítať preklady svetových diel v maďarskom jazyku.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Podporené a realizované projekty  v roku 2020

Podporujeme čítanie i knižný trh
Cieľom projektu bola podpora všetkých segmentov knižného trhu, ktorí v uplynulom období zápasili s mnohými ťažkosťami. Cieľom bolo podporiť lokálne kníhkupectvá, ale aj malých a slovenských vydavateľov na základe ich aktuálnej ponuky a možností. Kúpou kníh sme tak podporili nielen kníhkupcov či vydavateľov, ale aj samotných autorov, prekladateľov, redaktorov, jazykových korektorov, grafikov a mnohých ďalších, ktorí sa spolupodieľajú na tvorbe a predaji kníh. Cieľom bolo priniesť kvalitnú literatúru našim čitateľom.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podporujeme čítanie i knižný trh

Projekt 1+1 realizuje knižnica od roku 2016. Jeho cieľom je prezentovať súčasných literárnych tvorcov, autorov umeleckej, žánrovej a populárno-náučnej literatúry. Projekt je realizovaný formou literárno-hudobných večerov, ktorých súčasťou sú besedy, autorské čítania, videoprezentácie a hudobné vstupy.  Podľa osvedčenej koncepcie si každý autor k sebe prizýva ďalšieho hosťa, pôsobiaceho v niektorej kultúrnej alebo umeleckej oblasti – niekoho, s kým je tvorivým alebo ľudským spôsobom spriaznený. Podujatia tak prekračujú hranice jednotlivých oblastí literatúry a umenia, čo zvyšuje ich atraktivitu a potenciál osloviť rôzne cieľové skupiny.
Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

1+1= Martina Vagačová a Zuzana Límová – fotogaléria
1+1= Martina Vagačová a Zuzana Límová – videozáznam
1+1= Martina Vagačová a Zuzana Límová – pozvánka

1+1= Jana Beňová a Marek Brieška – fotogaléria
1+1= Jana Beňová a Marek Brieška – videozáznam
1+1= Jana Beňová a Marek Brieška – pozvánka

Literárny e-magazín Knihy na dosah realizuje knižnica od roku 2017. S aktuálnou návštevnosťou viac ako 40 tisíc záujemcov ročne patrí medzi najčítanejšie magazíny o literatúre na Slovensku.  Svojim čitateľom ponúka kvalitný obsah – recenzie, rozhovory, knižné tipy, glosy, odborné články, pôvodnú literárnu tvorbu, komiks a mnoho ďalšieho zaujímavého čítania. Portál propaguje literatúru a knihy atraktívnym a zároveň dostupným spôsobom, je vizuálne príťažlivý a žánrovo pestrý. V roku 2021 získal projekt Knihy na dosah Cenu Slovenskej asociácie knižníc „SAKAČIK“  za mimoriadny počin knižnice.
Projekt Knihy na dosah z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Staršie podporené a realizované projekty