Projekty2023-01-13T09:58:04+01:00

Podporené a realizované projekty  v roku 2022

Podporené a realizované projekty  v roku 2021

Dobrá prax inšpiruje
Cieľom projektu je zlepšenie vzdelávania v knižnici, realizácia vzdelávacích aktivít na profesionálnejšej úrovni, a to v rôznych formách. Zefektívnenie marketingu, účinnejšia propagácia náučnej literatúry pre potreby informálneho vzdelávania, skvalitnenie sprístupnenia informačných zdrojov, lepšie využívanie sociálnych sietí, ako aj rozšírenie možností financovania vzdelávania, a to tak v prípade prezenčných podujatí ako aj aktivít v online priestore. Získanie nových zručností, poznatkov a zlepšenie profesijných kompetencií pomôže zamestnancom pri zavádzaní inovatívnych prvkov vo vzdelávacích procesoch. Za týmto účelom sa zamestnanci knižnice zúčastnia mobilít, použitím metódy pozorovania pri práci v partnerskej inštitúcii – Městské knihovně v Prahe.
Projekt je podporený zo zdrojov EÚ v programe Erasmus+.

Prvou projektovou aktivitou bola v dňoch 21. – 22. októbra 2021 prípravná návšteva u českého partnera. Jej výsledkom je  dohoda na rozsahu aktivít a rámcových termínov konania mobilít v roku 2022.

Prvá mobilita knihovníkov – apríl 2022
Druhá mobilita knihovníkov – máj 2022
Tretia mobilita knihovníkov – jún 2022
Interná porada s prezentáciou projektu pre zamestnancov knižnice
Prezentácia projektu pre knižnice

Dobré miesto pre dobré knihy
Cieľom projektu je skvalitniť interiérové vybavenie pobočky Šaca, tak aby boli vytvorené vhodné podmienky pre výkon odbornej činnosti, poskytovanie služieb používateľom, samostatné štúdium a pre organizovanie podujatí a záujmovej činnosti. Nákupom účelového nábytku pre uloženie knižničných fondov získame bezpečný a ľahko dostupný prístup ku knižničným fondom. Čitatelia tiež dostanú moderný priestor pre štúdium, čítanie novín a časopisov.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Obyvatelia Šace dostanú modernú knižnicu
Obyvatelia Šace dostanú modernú knižnicu. VKJB ponúka dobré miesto pre dobré knihy/ VKJB. In: KOŠICE:DNES.sk [online], 8.11.2021.
Otvorenie zrekonštruovanej pobočky Šaca – fotogaléria

Knižnica – môj ostrov pokladov
Projekt zameraný na akvizíciu knižničného fondu. Cieľom projektu je poskytnúť pestrú ponuku titulov beletrie a náučnej literatúry s dôrazom na uspokojovanie kultúrnych a informačných potrieb používateľov.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Projekt 1+1 realizuje knižnica od roku 2016. Jeho cieľom je prezentovať súčasných literárnych tvorcov, autorov umeleckej, žánrovej a populárno-náučnej literatúry. Projekt je realizovaný formou literárno-hudobných večerov, ktorých súčasťou sú besedy, autorské čítania, videoprezentácie a hudobné vstupy.  Podľa osvedčenej koncepcie si každý autor k sebe prizýva ďalšieho hosťa, pôsobiaceho v niektorej kultúrnej alebo umeleckej oblasti – niekoho, s kým je tvorivým alebo ľudským spôsobom spriaznený. Podujatia tak prekračujú hranice jednotlivých oblastí literatúry a umenia, čo zvyšuje ich atraktivitu a potenciál osloviť rôzne cieľové skupiny.
Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

1+1= Jakub Drábik a Tomáš Nociar – fotogaléria
1+1= Jakub Drábik a Tomáš Nociar – videozáznam
1+1= Jakub Drábik a Tomáš Nociar – pozvánka

1+1= Jana Micenková a Ivana Gibová – fotogaléria
1+1= Jana Micenková a Ivana Gibová – videozáznam
1+1= Jana Micenková a Ivana Gibová – pozvánka

1+1= Nikoleta Kováčová a Ján Kešelák – fotogaléria
1+1= Nikoleta Kováčová a Ján Kešelák – videozáznam
1+1= Nikoleta Kováčová a Ján Kešelák – pozvánka

Literárny e-magazín Knihy na dosah realizuje knižnica od roku 2017. S aktuálnou návštevnosťou viac ako 40 tisíc záujemcov ročne patrí medzi najčítanejšie magazíny o literatúre na Slovensku.  Svojim čitateľom ponúka kvalitný obsah – recenzie, rozhovory, knižné tipy, glosy, odborné články, pôvodnú literárnu tvorbu, komiks a mnoho ďalšieho zaujímavého čítania. Portál propaguje literatúru a knihy atraktívnym a zároveň dostupným spôsobom, je vizuálne príťažlivý a žánrovo pestrý. V roku 2021 získal projekt Knihy na dosah Cenu Slovenskej asociácie knižníc „SAKAČIK“  za mimoriadny počin knižnice.
Projekt Knihy na dosah z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Z českých prameňov II.
Pokračovanie projektu z roku 2020 zameraného na budovanie tematickej knižnice v knižnici s cieľom posilniť identitu českej národnostnej menšiny a národnostného povedomia. Cieľom projektu je sprostredkovať kontakt s kvalitnou českou literatúrou a českým jazykom prostredníctvom cieleného nákupu českej beletrie a odbornej literatúry.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu  národnostných menšín.

Dobré čítanie v maďarčine
Cieľom projektu je poskytnúť prístup príslušníkom maďarskej menšiny k väčšiemu množstvu nových kníh v ich materinskom jazyku s cieľom posilniť ich identitu k národnostnej menšine a národnostné povedomie. Knižničný fond obohatíme o možnosť čítať maďarských autorov v origináloch a tiež čítať preklady svetových diel v maďarskom jazyku.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu kultúry národnostných menšín.

Podporené a realizované projekty  v roku 2020

Podporujeme čítanie i knižný trh
Cieľom projektu bola podpora všetkých segmentov knižného trhu, ktorí v uplynulom období zápasili s mnohými ťažkosťami. Cieľom bolo podporiť lokálne kníhkupectvá, ale aj malých a slovenských vydavateľov na základe ich aktuálnej ponuky a možností. Kúpou kníh sme tak podporili nielen kníhkupcov či vydavateľov, ale aj samotných autorov, prekladateľov, redaktorov, jazykových korektorov, grafikov a mnohých ďalších, ktorí sa spolupodieľajú na tvorbe a predaji kníh. Cieľom bolo priniesť kvalitnú literatúru našim čitateľom.
Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Podporujeme čítanie i knižný trh

Projekt 1+1 realizuje knižnica od roku 2016. Jeho cieľom je prezentovať súčasných literárnych tvorcov, autorov umeleckej, žánrovej a populárno-náučnej literatúry. Projekt je realizovaný formou literárno-hudobných večerov, ktorých súčasťou sú besedy, autorské čítania, videoprezentácie a hudobné vstupy.  Podľa osvedčenej koncepcie si každý autor k sebe prizýva ďalšieho hosťa, pôsobiaceho v niektorej kultúrnej alebo umeleckej oblasti – niekoho, s kým je tvorivým alebo ľudským spôsobom spriaznený. Podujatia tak prekračujú hranice jednotlivých oblastí literatúry a umenia, čo zvyšuje ich atraktivitu a potenciál osloviť rôzne cieľové skupiny.
Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

1+1= Martina Vagačová a Zuzana Límová – fotogaléria
1+1= Martina Vagačová a Zuzana Límová – videozáznam
1+1= Martina Vagačová a Zuzana Límová – pozvánka

1+1= Jana Beňová a Marek Brieška – fotogaléria
1+1= Jana Beňová a Marek Brieška – videozáznam
1+1= Jana Beňová a Marek Brieška – pozvánka

Literárny e-magazín Knihy na dosah realizuje knižnica od roku 2017. S aktuálnou návštevnosťou viac ako 40 tisíc záujemcov ročne patrí medzi najčítanejšie magazíny o literatúre na Slovensku.  Svojim čitateľom ponúka kvalitný obsah – recenzie, rozhovory, knižné tipy, glosy, odborné články, pôvodnú literárnu tvorbu, komiks a mnoho ďalšieho zaujímavého čítania. Portál propaguje literatúru a knihy atraktívnym a zároveň dostupným spôsobom, je vizuálne príťažlivý a žánrovo pestrý. V roku 2021 získal projekt Knihy na dosah Cenu Slovenskej asociácie knižníc „SAKAČIK“  za mimoriadny počin knižnice.
Projekt Knihy na dosah z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Staršie podporené a realizované projekty