Na poslednom predprázdninovom podujatí z cyklu besied 1+1 privíta Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) rodičovskú a výchovnú poradkyňu Martinu Vagačovú, autorku knihy Ako prežiť rodičovstvo – Láskavý sprievodca rešpektujúcim prístupom a nezávislú novinárku a dokumentaristku Zuzanu Límovú, ktorá  režírovala dokumentárny film o pôrodoch na Slovensku Medzi nami (​Before I Met You). Beseda sa bude konať vo štvrtok 24. júna 2021 o 17:00 v centrálnej požičovni na Hviezdoslavovej ul. 5 alebo si ju záujemcovia môžu pozrieť online na facebookovej stránke knižnice. Večerom bude hudobne sprevádzať Monika Haško Jeňová.

Martina Vagačová vyštudovala Prírodovedeckú fakultu Univerzity Komeského. Už viac ako 10 rokov sa venuje rodičom, vychovávateľom a pedagógom. Vytvára priestor a príležitosti pre učenie, zdieľanie a praktický rozvoj postojov a zručností potrebných pre harmonický vzťah dospelého a dieťaťa. Vychádza z adlerovských princípov individuálnej psychológie, konkrétne cez program Efektívneho rodičovstva.

Absolvovala  akreditovaný výcvik pre vedenie Kurzov efektívneho rodičovstva v Brne (Centrum pro rodinu a sociální péči, 2009) a následne aj ďalšie workshopy, kurzy či semináre (Nenásilná komunikácia, Adlerovská párová psychoterapia, Skupinová dynamika, Rodičovstvo a psychologické poradenstvo, Adlerovský prístup v školskom poradenstve a množstvo ďalších). Počas svojej profesionálnej praxe riadila a manažovala vzdelávacie programy (Academia Istropolitana), robila konzultantku a projektovú koordinátorku pre rôzne národné a medzinárodné  projekty tréningov a vzdelávania (ETP Slovensko, University of Minnesota a iné).

Zuzana Límová vyštudovala žurnalistiku na Univerzite Komenského v Bratislave a réžiu na medzinárodnej škole ZeLIG – School for Documentary, Television and New Media v talianskom Bolzane. Tú ukončila autorským dokumentom Medzi nami (Before I Met You), ktorý vyvolal búrlivú diskusiu o slovenskom pôrodníctve a prispel k pozitívnym zmenám. Ako režisérka sa podieľala na kampaniach pre ľudí bez domova či ženy s onkologickým ochorením. Okrem toho už vyše desať rokov spolupracuje na vzdelávacích projektoch doma i v zahraničí.

Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.