Cenník

A. Registrácia čitateľov
Dospelý od 15 rokov ……………………………………………………………….. 3,00 €
Deti do 15 rokov ……………………………………………………………….. 0,50 €
Dieťa ako dospelý ……………………………………………………………….. 3,00 €
Slabozraký a nevidiaci ……………………………………………………………….. 0,00 €
Dospelý nad 70 rokov ……………………………………………………………….. 0,00 €
Jednodňové členstvo ……………………………………………………………….. 0,50 €
B. Rezervovanie dokumentov
Elektronicky (SMS, E-mail) ……………………………………………………………….. 0,20 €
Poplatok za rezervovanie dokumentov (oznámenie posielané poštou) ……………………………………………………………….. 0,50 €
C. Medziknižničná výpožičná služba
Poplatok za sprostredkovanie výpožičky dokumentov z iných knižníc (MVS) v počte do 3 ks ……………………………………………………………….. 3,00 €
D. Poplatok za tlač
Tlač 1 strany textu čierno-biela ……………………………………………………………….. 0,05 €
Tlač 1 strany textu s obrázkom čierno-biela ……………………………………………………………….. 0,10 €
Tlač 1 strany textu farebná ……………………………………………………………….. 0,20 €
Tlač 1 strany textu s obrázkom farebná ……………………………………………………………….. 0,30 €
E. Kopírovanie
A4 jednostranne čierno-biela ……………………………………………………………….. 0,05 €
A4 obojstranne čierno-biela ……………………………………………………………….. 0,10 €
A3 jednostranne čierno-biela ……………………………………………………………….. 0,10 €
A3 obojstranne čierno-biela ……………………………………………………………….. 0,20 €
A4 jednostranne farebná ……………………………………………………………….. 0,20 €
A4 obojstranne farebná ……………………………………………………………….. 0,40 €
A3 jednostranne farebná ……………………………………………………………….. 0,30 €
A3 obojstranne farebná ……………………………………………………………….. 0,60 €
F. Skenovanie (digitálna kópia len do 300 dpi)
1 digitálna kópia ……………………………………………………………….. 0,10 €
Zasielanie oskenovaného dokumentu do 5 strán ……………………………………………………………….. 0,00 €
za každých ďalších 5 strán ……………………………………………………………….. 0,05 €
G. Poplatky za využívanie internetu
Registrovaný používateľ
do 20 hodín/mesačne ……………………………………………………………….. bezplatne
nad 20 hodín/ mesačne ……………………………………………………………….. 0,01 €/1 min
Používateľ s jednodňovým členstvom
90 minút/deň ……………………………………………………………….. bezplatne
nad 90 minút/deň ……………………………………………………………….. 0,01 €/1min
H. CD nosič
CD – R ……………………………………………………………….. 0,50 €
CH. Rešeršná služba
Manipulačný poplatok ……………………………………………………………….. 1,00 €
Za 1 záznam ……………………………………………………………….. 0,10 €
Tlač rešerše podľa bodu D
I. Poplatky za omeškanie
1. Prvé prekročenie výpožičnej lehoty ……………………………………………………………….. 0,30 €
výška pokuty narastá každých 7 dní o ……………………………………………………………….. 0,30 €
1. písomná upomienka ……………………………………………………………….. 1,20 €
2. písomná upomienka ……………………………………………………………….. 2,10 €
Riaditeľská upomienka ……………………………………………………………….. 5,00 €
POKUS O ZMIER ……………………………………………………………….. 10,00 €
J. Sankčné poplatky
1. Vyhotovenie duplikátu preukazu ……………………………………………………………….. 0,30 €
Poplatok za poškodenie čiarového kódu ……………………………………………………………….. 0,70 €
Za neoznámenie zmeny mena, adresy ……………………………………………………………….. 2,00 €
Za meškanie s vrátením dokumentu požičaného prostredníctvom MVS sa postupuje podľa bodu I. Poplatky za omeškanie.
K. Poplatky za poškodenie , náhradu a stratu dokumentu
Formát poškod. a nahrad. dokumentu Poplatok za jednu stranu
Bez ilustrácií S obrázkami
čierno-biele farba
A1,A2,A3,A4,A5,A6 0,10 € 0,50 € 1 €
Väzba 3 €
Manipulačný poplatok 2 €

Pricelist of services and fees