_

A. Registrácia čitateľov

Zazmluvnené členstvo

Dospelý  od 15 rokov

Deti do 7 rokov

Deti  od 7-15 rokov

Dieťa ako dospelý

Dospelý nad 70 rokov

Jednodňové členstvo

ZŤP, ZŤP/S – zrakovo postihnutí

Darcovia krvi (držitelia Zlatej a Diamantovej Janského plakety a držitelia Kňazovického medaily)

B. Rezervovanie dokumentov

Poplatok za rezervovanie dokumentov (oznámenie posielané poštou)

Elektronicky (SMS, E-mail)

Poplatok za odloženie z poličky

Poplatok za vyzdvihnutie objednávky z knihoboxu

Poplatok za vyzdvihnutie objednávky zo skladu

C. Medziknižničná výpožičná služba

Poplatok za sprostredkovanie výpožičky dokumentov z iných knižníc (MVS) v počte 1 ks

Poplatok bude navýšený o sumu, ktorú požaduje odosielajúca knižnica.

D. Poplatok za tlač

Tlač aktuálneho stavu konta čitateľa na vyžiadanie

Tlač 1 strany textu čierno-biela

Tlač 1 strany textu s obrázkom čierno-biela

Tlač 1 strany textu farebná

Tlač 1 strany textu s obrázkom farebná

E. Kopírovanie

A4 jednostranne čierno-biela

A4 obojstranne čierno-biela

A3 jednostranne čierno-biela

A3 obojstranne čierno-biela

A4  jednostranne farebná

A3  jednostranne farebná

F. Skenovanie (digitálna kópia len do 300 dpi)

1. digitálna kópia

Zasielanie oskenovaného dokumentu za každých 5 strán

G. Poplatky za využívanie internetu

do 20 hodín/ mesiac

nad 20 hodín/mesiac, každá ďalšia začatá hodina

H. Rešeršná služba

Manipulačný poplatok

Za 1 záznam

Tlač rešerše podľa bodu D

CH. Poplatky za omeškanie

1. Prvé prekročenie výpožičnej lehoty

výška pokuty narastá každých 7 dní o

1. písomná upomienka

Riaditeľská upomienka

POKUS O ZMIER

I. Sankčné poplatky

1. Vyhotovenie duplikátu preukazu

2. Poplatok za poškodenie čiarového kódu

3. Poplatok za neoznámenie zmeny mena, adresy

4. Poplatok za nevyzdvihnutie objednávky odloženej z poličky

5. Poplatok za nevyzdvihnutie objednávky z knihoboxu

6. Poplatok za nevyzdvihnutie objednávky zo skladu

7. Za meškanie s vrátením dokumentu požičaného prostredníctvom MVS sa postupuje podľa bodu 1.CH. Poplatky za omeškanie.

J. Poplatky súvisiace s Knižnicou vecí

1. Servisný poplatok za predmety požičané z Knižnice vecí

_

podľa zmluvy

5,00€

bezplatne

1,50€

5,00€

bezplatne

1,00€

bezplatne

bezplatne

_

1,00 €

0,50 €

bezplatne

bezplatne

bezplatne

_

3,00 €

_

_

bezplatne

0,10 €

0,20 €

0,30 €

0,40 €

_

0,10 €

0,20 €

0,20 €

0,40 €

0,30 €

0,40 €

_

0,10 €

0,10 €

_

bezplatne

1 €

_

1,00 €

0,10 €

_

_

0,50 €

0,50 €

3,00 €

7,00 €

15,00 €

_

0,50 €

1,00 €

3,00 €

0,50€

0,50 €

0,50 €

0,50 €

_

_

1 €

K. Poplatky za poškodenie , náhradu a stratu dokumentu

Poplatok za 1 stranu (formát A1,A2,A3,A4,A5,A6)

  • bez ilustrácií
  • s čierno-bielymi obrázkami
  • s farebnými obrázkami

Poplatok za väzbu

_

_
0,10 €
0,5 €
1€

3 €