Centrálna knižnica

Ulica: Hviezdoslavova 5, Košice

Tel.: 055/622 52 90

E-mail: hviezdoslavova5@vkjb.sk

Kontaktný knihovník: ThLic. Tatiana Baltovičová, PhD.,

e-mail: baltovicova@vkjb.sk

Fond: 75 000 knižničných jednotiek

___________________

Je najväčším pracoviskom knižnice s najrozsiahlejším fondom a titulovým zastúpením literatúry. V dvojpodlažnej budove z 19. storočia je na prízemí uložená beletria, predovšetkým v slovenskom a českom jazyku. Nachádza sa tu najširší titulový výber beletrie v Košiciach.

Čitateľom a návštevníkom je k dispozícii internet a wifi pripojenie. Pre znevýhodnených návštevníkov je možný bezbariérový prístup k poskytovaným službám. Pracovisko je zabezpečené kamerovým systémom.

Na poschodí je uložený fond náučnej literatúry. Zastúpenie jednotlivých vedných odborov je vyvážené, ide teda o univerzálny fond. Čitateľ tu môže nájsť tak populárno-náučne diela, ako aj študijný materiál pre školské potreby. Knihy si možno vyberať priamo z regálov alebo vyhľadať v elektronickom katalógu.

Interiér vybavený moderným knižničným nábytkom a doplnený starými nábytkovými prvkami z 19. storočia poskytuje návštevníkom príjemné prostredie.

_

Výpožičný čas:
Pondelok:  8:00-19:45
Utorok:     13:00-19:45
Streda:       8:00-19:45
Švrtok:      8:00-19:45
Piatok:       8:00-19:45
Sobota:      8:00-13:00
Nedeľa:     Zatvorené