Centrálna knižnica

Ulica: Hviezdoslavova 5, Košice

Tel.: 055/622 52 90

E-mail: hviezdoslavova5@vkjb.sk

Kontaktný knihovník: Mgr. Anna Harkabusová, e-mail: harkabusova@vkjb.sk

Fond: 75 000 knižničných jednotiek

Výpožičný čas:

Pondelok: 08.00 – 19.45
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 08.00 – 19.45
Štvrtok: 08.00 – 19.45
Piatok: 08.00 – 19.45
Sobota:

Nedeľa:

08.00 – 13:00

ZATVORENÉ

Pracovisko je zabezpečené kamerovým systémom. Čitateľom a návštevníkom je k dispozícii internet a wifi. Pre znevýhodnených návštevníkov je možný aj bezbariérový prístup k poskytovaným službám Na pracovisku je k dispozícii nápojový automat.

Je najväčším pracoviskom knižnice s najrozsiahlejším fondom a titulovým zastúpením literatúry. V dvojpodlažnej budove z 19. storočia je na prízemí uložená beletria, predovšetkým v slovenskom a českom jazyku. Nachádza sa tu najširší titulový výber beletrie v Košiciach.

Na poschodí je uložený fond náučnej literatúry. Zastúpenie jednotlivých vedných odborov je vyvážené, teda jedná sa o univerzálny fond. Čitateľ tu môže nájsť tak populárno-náučne diela, ako aj študijný materiál pre školské potreby. Knihy si možno vyberať priamo z regálov alebo vyhľadať v elektronickom katalógu.

Interiér vybavený moderným knižničným nábytkom a doplnený starými nábytkovými prvkami z 19. storočia poskytuje návštevníkom príjemné prostredie.