Pobočka Nad jazerom

Ulica:  Poludníková 7, Košice-Nad jazerom (budova Miestneho úradu)

Tel.: 055/674 18 71

e-mail: kniznicanadjazerom@vkjb.sk

Knihovník: Bc. Monika Vendráková

Fond: 13 000 knižničných jednotiek

Výpožičný čas:

Pondelok: 08:00 – 16:00
Utorok: 12:30 – 15:00
Streda: 08:00 – 17:00
Štvrtok: 08:00 – 15:00
Piatok: 08:00 – 12:00

Obedňajšia prestávka – 12:00 – 12:30

Pobočka Nad jazerom bola založená v roku 1977 a patrí medzi väčšie sídliskové knižnice. Svojím univerzálnym fondom je schopná uspokojiť aj náročnejšieho čitateľa. Je tu voľný výber literatúry, ale fond je možné hľadať aj v elektronickom katalógu. Knižnica sa nachádza na prízemí budovy Miestneho úradu vpravo od informačného pultu.

Pobočka knižnice je bezbariérová, disponuje širokým výberom kníh, priestorom pre štúdium, PC-internetom, oddychovou zónou a detským kútikom. Poskytuje ideálny priestor na vzdelávacie i kultúrne podujatia pre deti i dospelých.