Prezidentská knižnica

Východoslovenská galéria Košice

Hlavná 27

040 01 Košice

Pracovníčka: Silvia Nováková

Tel: 0905 910 448

email: prezidentskakniznica@vucke.sk

Počet knižničných jednotiek: 1166

Výpožičný čas:

Pondelok: 10:00 – 17:00
Utorok: 10:00 – 17:00
Streda: 10:00 – 17:00
Štvrtok: 10:00 – 17:00
Piatok: 10:00 – 17:00

_

Knižnica ponúka prezenčné výpožičky kníh, pozeranie dokumentárnych filmov z ciest a súkromného života Rudolfa Schustera ako aj ukážky jeho rozhlasovej tvorby.

Prezidentskú knižnicu, založenú zo súkromnej knižnej a audiovizuálnej zbierky Rudolfa Schustera, otvorili vo štvrtok 18. júna 2015 v priestoroch Východoslovenskej galérie na Hlavnej 27 v Košiciach. Prezidentská knižnica je špecializovaným pracoviskom Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach.

Dr. h. c. mult. Ing. RUDOLF SCHUSTER, PhD. (4. januára 1934, Košice)

Vyštudoval inžinierske staviteľstvo, začínal ako projektant, pracoval vo Východoslovenských železiarňach. Od roku 1974 sa datuje jeho pôsobenie v samospráve – na Národnom výbore mesta Košice. V rokoch 1983–86 bol po prvýkrát primátorom mesta, predsedom Východoslovenského krajského národného výboru (1986–89), predsedom Slovenskej národnej rady (1989–90), veľvyslancom ČSFR v Kanade (1990–92), po druhý raz primátorom mesta Košice (1994–99). V prvých priamych voľbách v máji 1999 bol zvolený za prezidenta Slovenskej republiky. Okrem politiky sa presadil aj ako prozaik, dramatik, scenárista, fotograf a filmár. Literárnu činnosť začal spoluprácou so Slovenským rozhlasom v Košiciach. Knižne debutoval cestopisnou knihou Necestami Brazílie (1987). Je autorom takmer štyridsiatky kníh. Okrem prózy, cestopisov a publicistických diel písal scenáre pre rozhlas a televíziu, rozhlasové pásma a literárne predlohy k dokumentom.

Informácie na stránke Košického samosprávneho kraja