Hudobné oddelenie

Ulica: Hlavná 48, Košice

Tel.: 055/622 32 91 kl. 24

Knihovníčka: Ľudmila Katová                                           

e-mail: hudobne@vkjb.sk

Fond: 18 000 knižničných jednotiek

Výpožičný čas:

Pondelok: 09:30 – 18:00
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 09:30 – 18:00
Štvrtok: 09:30 – 18:00
Piatok: 08:00 – 16:00
Sobota: ZATVORENÉ


O oddelení

Samostatné hudobné oddelenie vzniklo v roku 1978 vyčlenením zbierok kníh o hudbe, hudobnín a gramoplatní, ktoré boli vo verejnej knižnici priebežne budované od začiatku 60-tych rokov 20. storočia. V roku 1997 sa oddelenie presťahovalo do zrekonštruovanej, pamiatkovo chránenej budovy Barkóczyho paláca v centre mesta (Hlavná 48).

Priestorové vybavenie

  • vstupná miestnosť s výpožičným pultom, v ktorej sú vo voľnom výbere k dispozícii knihy a novšie ročníky hudobných periodík
  • hudobná študovňa vybavená audio technikou s možnosťou individuálneho počúvania hudobných i hudobno-obrazových nosičov (gramoplatne, CD,DVD) a štúdia s využívaním výpočtovej techniky (2 PC so stereo slúchadlami , prístupom na internet a programovým vybavením Microsoft Office)
  • hudobný salón s voľne prístupným fondom notového materiálu a gramoplatní, kvalitným ozvučením, veľkoplošnou obrazovkou a klavírom

Poskytované služby

  • požičiavanie kníh, notového materiálu a hudobných časopisov na domáce štúdium, sprístupňovanie zbierok gramoplatní, CD a DVD zo všetkých oblastí hudobného umenia i hovoreného slova formou individuálneho štúdia v priestoroch oddelenia
  • pre registrovaných čitateľov bezplatný internet (v rozsahu vymedzenom výpožičným poriadkom knižnice), internetové pripojenie prostredníctvom Wi-fi, tlač z PC a kopírovacie služby (len z fondov oddelenia)
  • možnosť práce v notačnom programe Sibelius určenom na komponovanie, možnosť hry na elektronický klavír Yamaha P-105
  • vzdelávacie programy pre školy, koncerty pre verejnosť, kolektívne projekcie pre rôzne záujmové skupiny návštevníkov, prednášky, odborné semináre
  • rešerše z oblasti hudobného umenia, konzultačné služby