Kontakty

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach
Hlavná 48
042 61 Košice

Príspevková organizácia Košického samosprávneho kraja
E-mail: vkjb@vkjb.sk
Telefón: 055/622 32 91

Riaditeľka    
Ing. Soňa Jakešová 055/622 32 91 vkjb@vkjb.sk
Sekretariát    
Erika Nagyová 055/622 32 91 vkjb@vkjb.sk
Útvar ekonomicko-technický
Ing. Ľubica Humeníková
vedúca útvaru
055/622 32 91 humenikova@vkjb.sk
Adriana Mattová 055/622 32 91 mattova@vkjb.sk 
Peter Mucha 055/622 32 91
Útvar regionálnej, koordinačnej a projektovej činnosti
Mgr. Erika Palágyiová
vedúca útvaru/metodička
055/622 32 91 palagyiova@vkjb.sk, metodika@vkjb.sk
Mgr. Soňa Kostrábová 055/622 32 91 kostrabova@vkjb.sk
Mgr. Monika Barvirčáková 055/622 32 91 barvircakova@vkjb.sk
Mgr. Alena Zavocka 055/622 32 91 zavocka@vkjb.sk
Mgr. Zuzana Rešteiová – bibliografia 055/622 32 91 resteiova@vkjb.sk
Mgr. Tomáš Ondrejšík – regionálne oddelenie 055/622 32 91 regionalne@vkjb.sk
Ľudmila Katová – hudobné oddelenie 055/622 32 91 hudobne@vkjb.sk
Útvar knižničných fondov a služieb
ThLic. Tatiana Baltovičová, PhD.
vedúca útvaru
055/622 24 72 baltovicova@vkjb.sk
Mgr. Eva Vašková
vedúca oddelenia doplňovania
055/622 24 72 vaskova@vkjb.sk
Mgr. Milada Grohoľová 055/622 24 72 katalogizacia@vkjb.sk
Henrieta Hoczmanová 055/622 24 72 revizia@vkjb.sk
Mgr. Marcel Varga
vedúci oddelenia centrálnej evidencie
055/622 52 90 varga@vkjb.sk
Mgr. Dominika Janočková 055/622 52 90
Bc. Eva Kozová 055/622 52 90
Daniela Krajníková 055/622 52 90
Mgr. Marián Molnár 055/622 52 90
Annamária Petrovská 055/622 52 90
Ján Vojtek – čitáreň 055/622 24 72 casopisy@vkjb.sk
Mgr. Tomáš Kremler – informačno-vzdelávacie centrum 055/625 10 22 infocentrum@vkjb.sk, mvs@vkjb.sk
Ing. Iveta Hegedüsová, PhD. 055/622 52 90
Mgr. Stanislav Olejár, PhD. 055/622 52 90
Lenka Tóthová 055/622 52 90
Mgr. Martina Timková, PhD. 055/643 58 37 kniznicakvp@vkjb.sk
Mgr. Natália Kampeová – pobočka KVP 055/643 58 37 kniznicakvp@vkjb.sk
Ing. Jana Krešáková – pobočka Terasa 055/643 87 95 kniznicaterasa@vkjb.sk
Mgr. Ivana Tomčíková – pobočka Terasa 055/643 87 95 kniznicaterasa@vkjb.sk
Helena Olexáková – pobočka Furča 055/671 71 46 kniznicafurca@vkjb.sk
Mgr. Miriam Takáčová – pobočka Barca 055/622 32 92 kniznicabarca@vkjb.sk
Bc. Monika Vendráková – pobočka Nad jazerom 055/674 18 71 kniznicanadjazerom@vkjb.sk
Prezidentská knižnica
Silvia Nováková 0905 910 448 prezidentskakniznica@vucke.sk
Zodpovedná osoba za OOU 055/622 32 91 zo@vkjb.sk

 

Kontaktný formulár

Nájdete nás