Kontakty

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach

kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja

Hlavná 48, 042 61 KOŠICE

Tel: 055/622 32 91 *** e-mail: kontakt@vkjb.sk

Meno a priezvisko Telefón e-mail
Bateško Branislav, Ing. 622 32 91
Damková Terézia, Bc.
Fabová Bernadeta, Ing.
622 52 90
622 32 91
fabova@vkjb.sk 
Grohoľová Milada, Mgr. 622 24 72 katalogizacia@vkjb.sk
Harkabusová Anna, Mgr. 622 24 72 harkabusova@vkjb.sk
Hegedüsová, Iveta, Ing., PhD.
Hoczmanová Henrieta
622 52 90

622 52 90

Humeníková Ľubica, Ing. 622 32 91 humenikova@vkjb.sk
Chmelárová Eva, Mgr. 622 24 72 chmelarova@vkjb.sk
Jakešová Soňa, Ing. 622 32 91 vkjb@vkjb.sk
Janega Jozef, Mgr. 622 32 91 hudobne@vkjb.sk
Janočková Dominika, Mgr. 622 52 90
Karafová Janka, Bc. 643 58 37 kniznicakvp@vkjb.sk
Katová Ľudmila 622 32 91 hudobne@vkjb.sk
Kostrábová Soňa, PhDr. 622 22 51 kostrabova@vkjb.sk
Kozová Eva, Bc. 684 23 66 kniznicasaca@vkjb.sk
Krajníková Daniela 622 52 90
Kremler Tomáš, Mgr. 625 10 22 kremler@vkjb.sk
Krešáková Jana, Ing. 643 87 95 kniznicaterasa@vkjb.sk
Kútna Viera 622 24 72 casopisy@vkjb.sk
Lukáčová Alena 643 58 37 kniznicakvp@vkjb.sk
Nagyová Erika 622 32 91 vkjb@vkjb.sk
Nagyová Gabriela, Mgr.
Nográdi, Milena, Mgr.
622 32 91
622 52 90
nagyova@vkjb.sk
.
Nováková Silvia 905 910 448 prezidentskakniznica@vucke.sk
Olexáková Helena 671 71 46 kniznicafurca@vkjb.sk
Ondrejšík Tomáš, Mgr. 622 32 91 regionalne@vkjb.sk
Palágyiová Erika, Mgr. 622 32 91 palagyiova@vkjb.sk
Petrovská Annamária 622 52 90 petrovska@vkjb.sk
Rešteiová Zuzana, Mgr. 622 52 90 _
Sivčová Stanislava, Mgr., PhD. 622 32 91 sivcova@vkjb.sk
Takáčová Miriam, Mgr 622 32 92 kniznicabarca@vkjb.sk
Tamášová Katarína 622 24 72 revizia@vkjb.sk
Tomčíková Ivana, Mgr. 643 87 95 kniznicaterasa@vkjb.sk
Tóthová Lenka 622 52 90
Varga Marcel, Mgr. 622 52 90 varga@vkjb.sk
Vendráková Monika, Bc. 674 18 71 kniznicanadjazerom@vkjb.sk
Vojtek Ján 622 24 72 casopisy@vkjb.sk
Zavocka Alena, Mgr. 622 32 91 zavocka@vkjb.sk
Zodpovedaná osoba za OOÚ 622 32 91 zo@vkjb.sk

Kontaktný formulár

Nájdete nás