Pobočka Šaca

Ulica: Železiarenská 7, Košice – Šaca                                       

Tel.: 055/684 23 66

Kontaktný knihovník: Bc. Štefan Kolbašský


e-mail: kniznicasaca@vkjb.sk

Fond: 13 000 knižničných jednotiek

Výpožičný čas:

Pondelok: 10:00 – 18:00
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 10:00 – 18:00
Štvrtok: 10:00 – 18:00
Piatok: 08:00 – 16:00
Sobota: ZATVORENÉ

Obed 13:00 – 13:30

_

Slúži predovšetkým obyvateľom mestskej časti Šaca, ale zároveň poskytuje služby každému zapísanému čitateľovi Verejnej knižnice Jána Bocatia. Každoročná finančná podpora nákupu literatúry, zo strany miestneho úradu, zabezpečuje širší výber titulov kníh ako na niektorých iných pracoviskách tohto typu.

Je tu voľný výber literatúry a elektronický katalóg. Knižnica je zariadená klasickým knižničným nábytkom.

Knižnicu nájdete na I. poschodí Kultúrneho strediska v Košiciach – Šaci. Spoje – autobusy č. 52 a 56