Aktuality

Knihy na dosah sú stále „po ruke“

Prinášame dobré čítanie domov Knihy na dosah sú stále „po ruke“ Verejná knižnica Jána Bocatia prináša čitateľom a priaznivcom literatúru priamo domov, a to formou literárneho e-magazínu Knihy na dosah. Poviedky, poézia, rozprávky, komiksy, recenzie, či román na pokračovanie sú dostupné aj v čase, keď je knižnica pre verejnosť zatvorená. Literárny [...]

Vojdite do knižnice a zabavte sa – virtuálne

Knižnica Jána Bocatia na čitateľov nezabúda ani v mimoriadnej situácií Košický samosprávny kraj sa snaží v čase mimoriadnych opatrení súvisiacich so šírením koronavírusu priniesť kultúru ľuďom až domov. Nakoľko všetkých 23 župných kultúrnych zariadení je aktuálne zatvorených, mnohé z nich pripravili virtuálne prehliadky alebo kreatívne aktivity, ktoré je možné robiť [...]

Oznam o zatvorení knižnice

S ospravedlnením oznamujeme, že všetky pracoviská a pobočky Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach sú pre verejnosť až do odvolania zatvorené. Výpožičky kníh a dokumentov, u ktorých výpožičná lehota uplynie počas zatvorenia knižnice, sú predĺžené do konca apríla. Kultúrne organizácie Košického samosprávneho kraja sú zatvorené na základe pokynu predsedu KSK za účelom ochrany [...]

Oznam o predĺžení výpožičiek

Vážené čitateľky, vážení čitatelia, oznamujeme vám, že vaše  výpožičky sme predĺžili do konca apríla. Ak by mimoriadna situácia pokračovala, a knižnica bola zatvorená aj nasledujúci mesiac, výpožičky vám predĺžime  bez sankcií. Prajeme vám pevné zdravie a tešíme sa na opätovné stretnutie Vaša knižnica

Bibliobox mimo prevádzky

Vážení čitatelia, informujeme Vás, že bibliobox Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach je dočasne mimo prevádzky. Žiadame Vás, aby ste na vrátenie kníh až do odvolania nevyužívali túto možnosť. Ďakujeme za pochopenie.

Darujte nám svoje 2%

Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% - tlačivo na stiahnutie Vyhlásenie o poukázaní 2%  pre naše občianske združenie spolu s potvrdením o zaplatení dane môžete odovzdať na ktoromkoľvek pracovisku Verejnej knižnice Jána Bocatia. Radi ho za Vás doručíme na Daňový úrad.   Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% pre Priatelia knižnice [...]

Dôležité upozornenie

Vážení čitatelia a návštevníci, informujeme vás, že Verejná knižnica Jána Bocatia s okamžitou platnosťou ruší všetky avizované podujatia. Knižnica dočasne ruší aj používanie počítačov s verejným prístupom na internet. Ide o preventívne opatrenie v súvislosti s možnou hrozbou šírenia koronavírusu COVID - 19: .  Pre zabezpečenie ochrany vás žiadame o nasledovné:  dodržiavanie základných [...]

Pamätné tabule v Košiciach a možnosti jej praktického využitia v cestovnom ruchu

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach vás pozýva na workshop, na ktorom bude predstavená mobilná aplikácia Pamätné tabule v Košiciach a možnosti jej praktického využitia v cestovnom ruchu. Mobilná aplikácia je voľne dostupná v troch jazykových mutáciách a obsahuje i audiosprievodcu a návštevníkovi mesta priblíži 100 vybraných pamätných tabúľ v širšom centre mesta Košice. [...]

Zľavy a benefity pre darcov krvi

Košický samosprávny kraj pripravil pre darcov krvi, ktorí sú držiteľmi Kňazovického medaily, zlatej a diamantovej Jánskeho plakety  v  Košickom samosprávnom kraji  s účinnosťou od 1. 1. 2020  tieto zľavy a benefity:  Oblasť kultúry: Pre držiteľov Kňazovického medaily, držiteľov diamantovej alebo zlatej Jánskeho plakety:  Múzea a galérie Platí  rovnaký cenový režim [...]

Tvorivá dielňa „Slovenský ornament“

Verejná knižnica Jána Bocatia pripravila ako sprievodné podujatie k výstave „Slovenský ornament majstra Kostelníčka“ tvorivú dielňu zameranú na tvorbu ornamentu. Tvorivá dielňa sa uskutoční 23. januára 2020 (štvrtok) v konferenčnej miestnosti v Centrálnej požičovni Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hviezdoslavovej 5 o 15.30 hod.  Lektorkou bude PhDr. Gabriela Čiasnohová, ktorá je zostavovateľkou a kurátorkou výstavy. Už [...]