Knižničný fond v pobočke Nad jazerom sa vďaka podpore MČ Košice-Nad jazerom rozšíril o nové knihy a detský kútik získal nové vybavenie. 

V knižnici sa snažíme dopĺňať knižničný fond každého pracoviska o nové knihy, tak aby bola ponuka vždy aktuálna a aby sme ponúkali čitateľom kvalitné čítanie z rôznych oblastí. Za dôležité považujeme udržať si priazeň našich čitateľov a ponúknuť im zážitok z čítania ako alternatívu trávenia voľného času.

Rovnako tak chceme vytvárať príjemné a útulné prostredie pre našich najmenších čitateľov a čitateľky, aby sa u nás cítili dobre a nechali sa inšpirovať príbehmi, ktoré na nich čakajú v knihách.

Vďaka poskytnutým prostriedkom z dotácie MČ Košice-Nad jazerom vo výške 750€ sme prostredníctvom cieleného nákupu fond pobočky rozšírili o 36 kníh z oblasti beletrie i odbornej literatúry a tešiť sa môžu i najmenší čitatelia. Na našich policiach tak nájdete široký výber titulov z oblastí, o ktoré je najväčší záujem. Zároveň sme dotáciu využili i na nákup montessori hračiek a detského nábytku. Nový stolík so stoličkami i veselé molitanové podsedáky pre väčšie skupiny detí nájdete v detskom kútiku.

Projekt podporila Mestská časť Košice-Nad jazerom.