Pobočka Barca

Ulica: Abovská 32 (kaštieľ), Košice – Barca                            

Tel.: 055/622 32 92

Knihovník: Mgr. Miriam Takáčová
e-mail: kniznicabarca@vkjb.sk

Fond: 7 700 knižničných jednotiek

Výpožičný čas:

Knižnica bude v pondelok 25. septembra 2023 zatvorená z dôvodu prerušenia dodávky elektrického prúdu v budove. Za pochopenie ďakujeme.

Pondelok: 10:00 – 18:00
Utorok: ZATVORENÉ
Streda: 10:00 – 18:00
Štvrtok: 11:00 – 16:00
Piatok: ZATVORENÉ
Sobota: ZATVORENÉ

Obedňajšia prestávka – 13:00 – 13:30

Toto pracovisko patrí medzi menšie pobočky knižnice. Knižnica má univerzálny fond, v ktorom je zastúpená tak beletria ako aj náučná literatúra. Menší počet čitateľov umožňuje užší kontakt knihovníčky s čitateľom. Knižnica pravidelne usporadúva rôzne aktivity pre svojich mladých čitateľov.