Elektronické platby

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach ponúka svojim používateľom možnosť zaplatiť registračné poplatky aj prostredníctvom elektronickej platby – prevodom na účet.

Údaje potrebné k uhradeniu platby:

Číslo účtu: SK43 8180 0000 0070 0018 4630

Štátna pokladnica

Variabilný symbol: číslo priradené danému čitateľovi (vaše číslo čitateľa)

Cena: podľa platného cenníka

Poznámka (správa pre prijímateľa): Meno a priezvisko čitateľa

Prosíme, dbajte o to, aby ste správne vyplnili polia variabilný symbol a poznámka, ktoré nám umožňujú priradiť platbu k vášmu čitateľskému kontu.

Pripísanie platby môže trvať aj 2 pracovné dni, prosíme o trpezlivosť, kým spáruje vašu platbu s vašim kontom.

Ďakujeme.