Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach predstavuje svoje nové logo.

Pri príležitosti 100. výročia knižnice a potreby neustále zlepšovať a modernizovať nielen svoje služby, ale aj vizuálnu prezentáciu, sa knižnica rozhodla pre zmenu a vypísala verejnú anonymnú súťaž.

Súťaž na návrh nového vizuálneho štýlu vyhlásila knižnica v polovici apríla 2024. Zapojiť sa do nej mohli profesionálni grafici/grafičky a študenti/študentky  príslušného odboru. Cieľom bolo vytvoriť nový vizuálny štýl knižnice, ktorý sa stane základom pre komunikačnú stratégiu a prezentáciu činnosti knižnice doma aj v zahraničí.

Do súťaže bolo prihlásených spolu 23 návrhov. Odborná hodnotiaca komisia napokon posudzovala 20 anonymizovaných návrhov od 16 autorov a autoriek na základe vopred stanovených podmienok. Hodnotili výtvarnú, umeleckú a technickú úroveň grafického návrhu; jeho originalitu, zapamätateľnosť; vystihnutie poslania a činnosti knižnice; ako aj flexibilitu/náročnosť použitia pri praktickom využití loga a vizuálu. Hodnotili doručené návrhy v kontexte rozpracovanosti ďalšieho využitia loga, práce s ním; filozofie, z ktorej návrh vychádzal; z popisu toho, ako autor/ka pri jeho tvorbe premýšľal/a a do akej úrovne prepracoval/a súvisiaci manuál. Či prináša zjednotenie vizuálnej identity, čo a akým spôsobom komunikuje percipientovi.

Výsledkom hodnotenia a rozhodnutia komisie boli dva návrhy s najvyšším bodovým ohodnotením, ktorých autori tak získali nárok na finančnú odmenu v zmysle súťažných podmienok. Autor, ktorý získal v bodovom hodnotení komisiou najvyšší súčet bodov, bol Viktor Karvai. Druhý najvyšší súčet bodov získal návrh autora Miroslava Beličáka.

Víťazný návrh Viktora Karvaia splnil súťažné podmienky a ponúka jednotnú vizuálnu identitu, pričom prezentuje aj možnosti jej aplikácie vrátane návrhu orientačného systému. Jeho benefitom je aj výber kvalitného písma.

Podľa slov samotného autora: Nové logo a celá vizuálna identita Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach je postavená na vizuálnom stvárnení iniciálov Jána Bocatia, podľa ktorého je knižnica pomenovaná. Tento symbol je vytvorený pomocou techniky line-art tak, že každý ťah je vedený dvomi paralelnými líniami. Tieto paralelné línie využívame v celej vizuálnej identite tak, že vytvárame geometrické tvary (polkruh, štvrťkruh, úsečku, plný kruh) zložené z 2 liniek a z nich vytvárame dané elementy (elementy v printoch, ikonografiu, signage). Aby sme umocnili lokálny aspekt vizuálnej identity, zvolili sme svetoznáme písmo Greta text od slovenského typografa Petra Biľaka.

Nové logo a vizuálna identita budú postupne implementované do fungovania a vizuálnych výstupov knižnice.

             

Návrh víťazného loga                                    Návrh loga, ktoré skončilo na 2. mieste