Dobrá prax inšpiruje – prvá mobilita

25. apríla 2022 začala pre prvú skupinu pracovníkov Verejnej knižnica Jána Bocatia v Košiciach mobilita v Městskej knihovně v Prahe. Projekt podporený z programu EU Erasmus+ im umožnil oboznámiť sa s pražskou knižnicou a prácou ich českých kolegov. Prvý deň sledovali procesy v ústrednej knižnici. Je to knižnica, ktorú môže využívať úplne každý. Ústřední knihovna a 44 pobočiek s automatizovaným požičiavaním a vracaním kníh ponúka požičiavanie kníh, časopisov, spoločenských hier, hudobných nosičov, obrazov aj e-kníh. Dozvedeli sa aj o možnostiach a nových príležitostiach poskytovania služieb počas COVID-u.

V oblasti vzdelávania našich kolegov zaujímalo interné vzdelávanie, e-vzdelávanie a projekty mediálneho vzdelávania v českých knižniciach. V oblasti marketingu a propagácie sa venovali  výhodám a možnostiam klasických aj elektronických médií, či  spolupráci s inými kultúrnymi organizáciami a akademickou obcou. Oboznámili sa aj s marketingom a propagáciou e-kníh, pretože pražská knižnica je ich vydavateľom. Mali tiež možnosť sledovať knižnicu ako priestor, ktorý slúži okrem výpožičných služieb, ako miesto na stretávanie a tvorivú činnosť, ako kultúrne, vzdelávacie a spoločenské centrum. Zúčastnili sa  workshopu orientovaného na prehĺbenie mediálnej gramotnosti a diskusie o projektoch mediálneho vzdelávania, kde dostali šancu konfrontovať skúsenosti vzdelávacích aktivít našej knižnice a MKP.

Návštevou pobočky Černý most – samoobslužnej knižnice bez knihovníka – Kiosek, získali  vlastnú skúsenosť s otváraním dverí čiarovým kódom čitateľského preukazu, so samoobslužnou výpožičkou a samoobslužným vrátením. Vyskúšali si aj pomoc knihovníka cez videohovor. Okrem toho v rámci päťdesiatich pražských kilometrov, ako ich nazvali, spoznávali Prahu. Rozhľadňu na Petříne, Hradčany, staromestský orloj alebo Národné múzeum. Skúsenosti z pražskej knižnice pretavia do návrhov, ktoré by bolo možné zaviesť do našej praxe.