Dňa 27. septembra 2023 sa v centrálnej knižnici uskutočnila vernisáž výstavy Prvé spoločné roky, ktorá bola ďalším podujatím v rámci Dní českej kultúry 2023. Výstava bola prístupná v centrálnej knižnici (Hviezdoslavova 5) od 27. septembra do 23. októbra 2023 počas otváracích hodín.

Súčasťou vernisáže výstavy bola aj prezentácia knihy Alice Masarykovej  Dětství a mládí: Vzpomínky a myšlenky za účasti jednej z editoriek knihy, Dagmar Hájkovej, pracovníčky Masarykovho ústavu a Archívu Akadémie vied ČR.