Verejná knižnica Jána Bocatia v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravia v Košiciach pripravila pre študentov stredných škôl prednášku s  interaktívnymi prvkami  Prevencia obezity.  Cieľom bolo zvýšiť povedomie o obezite. Vznik obezity je často zapríčinený komplexnou zmesou rôznych faktorov. Ide o faktory stravovacie, životné, psychologické, socio-kultúrne, ekonomické, environmentálne či genetické.  RNDr. Eva Schnitzerová, PhD. z Odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu uskutočnila dve prezentácie pre  študentov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici a študentov Strednej odbornej školy obchodu a služieb Jána Bocatia.

V prvej teoretickej časti  ich oboznámila s príčinami, následkami a prevenciou obezity. V praktickej časti bol študentom k dispozícii silomer, tlakomer a tukomer a sami si mohli zmerať svoje hodnoty. A pretože v deň konania podujatia, 31.mája, bol  Deň bez tabaku, prístroj smokerlyzer im umožnil urobiť si aj test na kysličník uhoľnatý v dychu.