Pozývame vás na ďalšiu prednášku v rámci vzdelávacieho cyklu Čo nás môže naučiť kresťanská mystika?

Prednáška pod názvom Model mystiky sa uskutoční v stredu 8.júna 2022 o 16:30 na hudobnom oddelení knižnice na Hlavnej 48.

Záverečná prednáška prináša syntézu analýzy mystickej skúsenosti v troch hlavných vetvách kresťanstva. Dozviete sa, ako je štruktúra mystiky jednotná napriek tomu, že jej pojmové artikulácie sú odlišné, a ako mystika v zmysle reaktualizácie tajomstiev Kristovho života spája kresťanov rozličnej inštitucionálnej afiliácie na úrovni duchovnej skúsenosti. V praktickej časti zrekapitulujeme nacvičované metódy mystiky.

Lektorom vzdelávacieho cyklu je doc. PaedDr. Martin Dojčár, PhD.

Bližšie informácie o celom kurze nájdete na tomto linku.