Pre odborných pracovníkov knižníc v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho kraja sa 5. septembra uskutočnila prezentácia projektu Dobrá prax inšpiruje. Boli oboznámení s cieľmi a zámermi projektu, ako aj s jeho realizáciou a výstupmi. Riaditeľka Verejnej knižnice Jána Bocatia Ing. Soňa Jakešová sa zvlášť venovala príkladom dobrej praxe, ktoré zamestnancov knižnice na mobilitách najviac oslovili. Niektoré z nich chce knižnica implementovať do svojej činnosti.