Počas Týždňa slovenských knižníc 2020 (5.3.2020) sme spustili už 5. ročník cyklu besied s autormi a ich hosťami s názvom 1+1. Hosťami boli Ondrej Sokol, autor kníh Ako som vozil Nórov I-II a Tibor Šiška, autor popularizačno-náučných článkov zameraných najmä na vojnovú históriu.