19.12.2019 sa konala posledná tohtoročná beseda z cyklu 1+1. Našimi hostkami boli ilustrátorka Iveta Merglová, autorka kreslenej knihy Ema sa má a Daniela Pokorná. Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.