Témou novembrovej diskusie z cyklu besied 1+1, ktoré organizuje Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach, bude fašizmus a  súčasné podoby extrémizmu. Pozvanie prijali historik, autor úspešnej knihy Fašizmus Jakub Drábik a politológ, popredný expert na krajnú pravicu Tomáš Nociar. Podujatie sa bude konať vo štvrtok 18. novembra 2021 o 17:00 v centrálnej požičovni knižnice na Hviezdoslavovej ul. 5.

Tešíme sa na vás.

Podujatie bude prebiehať v režime očkovaní, preto knižnica prosí všetkých záujemcov, aby si pripravili potvrdenie o očkovaní.

Jakub Drábik sa narodil v Košiciach. Vyštudoval históriu a v roku 2014 získal na Ústave svetových dejín Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe titul Ph.D. Vo svojom výskume sa zaoberá komparatívnym štúdiom fašizmu. Momentálne pracuje na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied a na Masarykovej univerzite v Brne. Je členom International Association for Comparative Fascist Studies.

 Tomáš Nociar vyštudoval politológiu a od roku 2012 pôsobí ako vyučujúci na Katedre politológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Minulý rok obhájil svoju dizertačnú prácu venovanú téme ideológie súčasnej krajnej pravice na Slovensku a získal titul Ph.D. Svoj odborný záujem venuje výskumu krajnej pravice, populizmu a teórii ideológie.

Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.