Vďaka projektu Podporujeme čítanie i knižný trh sme doplnili náš knižničný fond o nové knihy. 

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach kladie dôraz na neustále doplňovanie knižničného fondu tak, aby bol aktuálny a ponúkal čitateľom kvalitné čítanie z rôznych oblastí. Za dôležité považujeme udržať si priazeň našich čitateľov a ponúknuť im zážitok z čítania ako alternatívu trávenia voľného času.

Projekt bol osobitne zameraný na podporu všetkých segmentov knižného trhu, ktorí v uplynulom období zápasili s mnohými ťažkosťami. Cieľom bolo podporiť lokálne kníhkupectvá, ale aj malých a slovenských vydavateľov na základe ich aktuálnej ponuky a možností. Kúpou kníh sme tak podporili nielen kníhkupcov či vydavateľov, ale aj samotných autorov, prekladateľov, redaktorov, jazykových korektorov, grafikov a mnohých ďalších, ktorí sa spolupodieľajú na tvorbe a predaji kníh. Cieľom bolo priniesť kvalitnú literatúru našim čitateľom.

Vďaka poskytnutým finančným prostriedkom z Fondu na podporu umenia vo výške 20 000€ sme prostredníctvom cieleného nákupu rozšírili knižničný fond o 2 068 nových kníh z oblasti beletrie aj odbornej literatúry. Čitatelia tak nájdu na našich policiach široký výber titulov z oblastí, o ktoré javia najväčší záujem.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach poskytuje knižnično-informačné služby na 10 pracoviskách, a to v centrálnej požičovni, 2 špecializovaných oddeleniach – hudobné a regionálne oddelenie a na 6 pobočkách v mestských častiach Košíc – Barca, Šaca, Furča, Nad jazerom, KVP a Terasa. Knižničný fond je univerzálny a ponúka široký výber titulov z rôznych oblastí.

Realizáciu projektu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.