Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach vás pozýva na sériu prednášok venovanú starostlivosti o záhradu na jeseň pod názvom Záhradkárske vademecum.

Štyri tematické prednášky a tvorivý workshop sa uskutočnia na pobočke Terasa vždy vo štvrtok o 16:30. Garantom a zároveň lektorom je Ing. Robert Gregorek, PhD. z Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach.

Harmonogram:
23. 9. Záhrada na jeseň
– zber a uskladnenie úrody, ošetrenie rastlín, príprava záhrady na zimu, spracovanie pôdy a jesenná výsadba

30. 9. Zaujímavé odrody tradičných druhov ovocia
– menej známe druhy úžitkových drevín a ich pestovanie v našich záhradách, starostlivosť o dreviny v zime, orez a ošetrovanie v čase odpočinku

7. 10. Okrasné rastliny v medzisezónnom období
– cibuľoviny a hľuznaté rastliny (zásady rýchlenia cibuľovín), prezimovanie muškátov a iných sezónnych rastlín v interiéri, starostlivosť o kvety v byte počas zimy

14. 10. Ekológia v záhrade
– správne postupy pri starostlivosti o pôdu, vodu a rastliny v záhrade; užitočné organizmy a možnosti ich aktívnej podpory

21. 10. Aranžovanie – workshop
– sortiment rastlín a prírodnín vhodných na aranžovanie

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu si v prípade záujmu rezervujte miesto priamo na pobočke Terasa alebo mailom na kniznicaterasa@vkjb.sk. Podujatie bude prebiehať v režime očkovaní, preto knižnica prosí všetkých záujemcov, aby si pripravili potvrdenie o očkovaní, zároveň si vyhradzuje právo odmietnuť vstup na podujatie po naplnení stanovenej kapacity z dôvodu plnenia nariadení Covid automatu.

Projekt Záhradkárske vademecum je v roku 2021 finančne podporený z rozpočtu mestskej časti Košice-Západ.