Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) vás pozýva na besedu z cyklu 1+1 s hosťami spisovateľkou Janou Beňovou a prekladateľom, arabistom a diplomatom Marekom Brieškom. Podujatie budete môcť sledovať online na facebookovej stránke knižnice vo štvrtok 10. júna 2021 o 17:00 alebo sa ho môžete zúčastniť osobnecentrálnej požičovni na Hviezdoslavovej ul. 5. Večerom bude hudobne sprevádzať Monika Haško Jeňová.

Jana Beňová sa narodila v Bratislave. Jej román Plán odprevádzania (Café Hyena) získal v roku 2012 Cena Európskej únie za literatúru a zatiaľ bol preložený do štrnástich jazykov. Je autorkou troch zbierok poézie a štyroch románov. Jej zatiaľ poslednou vydanou knihou je kniha reportáži a rozhovorov o bratislavských uliciach Flanérová košeľa. Od roku 1992 študovala na VŠMU odbor divadelná dramaturgia. V rokoch 2002 až 2009 pracovala v denníku SME ako reportérka, neskôr tri roky ako editorka v Divadelnom ústave. V súčasnosti je na voľnej nohe a spolupracuje s nezávislým Denníkom N.

Marek Brieška vyštudoval arabistiku na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Po skončení vysokoškolského štúdia pôsobil štyri roky ako lektor slovenského jazyka na lektoráte Univerzity Ajn Šams v Káhire a cestoval po krajinách Blízkeho východu. V roku 2009 obhájil dizertačnú prácu na tému Genéza subštandarnej nehovorovej orálnej arabčiny. Medzi oblasti jeho záujmu patrí preklad arabskej literatúry a organizovanie interkultúrnych festivalov na Blízkom východe a Slovensku. Knižne mu vyšli preložené diela: Putovanie Ibn Fattúmu od N. Mahfúza, Pyramídové texty od Dž. al-Gítáního, Sezóna sťahovaniu na sever od T. Sáliha a ďalšie.

Projekt 1+1 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.