Ostrovy kultúry

VO VEREJNEJ KNIŽNICI JÁNA BOCATIA

Ostrovy kultúry – Otvorené zóny je spoločný názov pre sedem investičných projektov v košických kultúrnych inštitúciách, ktoré Košický samosprávny kraj realizuje v rámci projektu Košice – Európske hlavné mesto kultúry 2013 (EHMK 2013). Na investičné projekty KSK získal financie z Regionálneho operačného programu. Nenávratný finančný príspevok je 9 644 531 eur.

Vďaka investičným projektom vznikne atraktívne prostredie v kultúrnych zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK priamo v Košiciach. Základnou filozofiou je vytvoriť ostrovy kultúry v šiestich otvorených zónach a v Uličke remesiel a ich prostredníctvom osloviť návštevníkov. Ostrovy kultúry vzniknú v historickej účelovej budove Východoslovenského múzea, vo Východoslovenskej galérii, v Bábkovom divadle, na nádvorí Barkóczyho paláca kde sídli knižnica, vo Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici, v Divadle Thália a na Hrnčiarskej ulici, v Uličke remesiel, kde v susedstve Miklušovej väznice pribudne Lapidárium a exteriérová prezentácia remesiel. Hlavným cieľom je zveľadiť objekty inštitúcií v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK so sídlom v Košiciach, vhodne prepojiť ich interiérové daností s exteriérovými možnosťami pre poskytovanie služieb na kvalitatívne vyššej úrovni s následným doplnením žánrovo rôznorodých kultúrnych podujatí.

_
_

_
_
_
Sedem investičných projektov realizuje Košický samosprávny kraj v rámci projektu EHMK Košice 2013. Projekt Ostrovov kultúry Otvorených zón je implementovaný v rámci opatrenia 7.1 prioritnej osi 7 „EHMK – Košice 2013“ Regionálneho operačného programu a je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF), 10 % zo štátneho rozpočtu SR a 5 % z rozpočtu KSK. Viac informácií nájdete na
www.ropka.sk, www.mpsr.sk a tiež www.culture.gov.sk.

Základné informácie o projekte, Verejnej knižnici Jána Bocatia na Hviezdoslavovej ulici a postupe prác – info a fotografie (odklik)

Základné informácie o projekte, Barkóczyho paláci na Hlavnej ulici a postupe prác – info a fotografie (odklik)