🎉 3. februára 2022 sme oslávili 45 rokov od otvorenia knižnice v MČ Košice-Nad jazerom. Medzi prvými gratulantmi bola aj starostka MČ Lenka Kovačevičová, ktorá si pozrela výstavu a popriala knižnici veľa spokojných čitateľov.
🎁 Pre všetkých, ktorí sa pripojili k oslavám, boli na pobočke pripravené darčeky od knižnice. Prvých 45 návštevníkov dostalo milé prekvapenie a tí, ktorí si prišli požičať knihy, či zaspomínať, mohli počas celého dňa využiť zápisné zdarma, ale aj odpustenie poplatkov za upomienky.