Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach prichystala štedrú nádielku adventných podujatí, ktorými chce svojim čitateľom a širokej verejnosti spríjemniť predvianočné obdobie. Z ponúkaného množstva pripravovaných akcií si budú môcť vybrať deti aj dospelí.

V stredu 30. novembra o 16:30 sa čitatelia môžu tešiť na Vianočnú dielničku, ktorú knižnica pripravila vo svojej pobočke na Terase na Triede SNP 48. Lektorka Eva Horváth Krivdová za symbolický poplatok naučí účastníkov vyrábať vianočné ozdoby zo šúpolia a pálky.

V stredu 7. decembra bude v centrálnej knižnici VKJB na Hviezdoslavovej 5 Mikulášska burza kníh. Z bohatej ponuky vyradených a darovaných kníh si záujemcovia môžu prísť vybrať od 14. do 18. hodiny a obohatiť tak svoje poličky o nové tituly, alebo nimi niekoho obdarovať. Burzu netradične spestria tvorivé dielne zamerané na výrobu vianočných ozdôb a pozdravov.

V stredu 7. decembra bude v hudobnom oddelení knižnice Jána Bocatia na Hlavnej 48 stretnutie Kruhu priateľov hudby. Rezonovať bude téma Vianočné aleluja. Priatelia hudby sa budú venovať duchovnej tvorbe Antonia Vivaldiho a Wolfganga Amadea Mozarta.

Vo štvrtok 8. decembra o 17:00 bude v centrálnej knižnici VKJB na Hviezdoslavovej 5 beseda z cyklu 1 + 1. Pozvanie prijali zaujímaví hostia. Prvým je   teoretický fyzik a autor knihy Obyčajné zázraky Samuel Kováčik, ktorý sa  popri projekte Vedátor intenzívne venuje aj behu a ďalším inšpirujúcim aktivitám. Druhou  hostkou bude bežkyňa Zuzana Durcová, reprezentantka Slovenska na viacerých európskych pretekoch.

Adventný program vo Verejnej knižnici Jána Bocatia bude pokračovať 12. decembra o 16:00 v pobočke KVP na Hemerkovej 39 workshopom pre deti od 9 do 11 rokov. Spolu s lektorkou Lenkou Šafránovou si deti užijú literárne a výtvarné tvorenie na tému Vianoc. Pre menšie deti je pripravená samostatná tvorivá dielnička.

Milovníci hudby sú pozvaní na vianočný koncert talentovaného košického dua Sony a Lucy, ktorý bude v stredu 14. decembra o 17:30 v centrálnej knižnici VKJB na Hviezdoslavovej 5. Zaznejú známe populárne hity i vianočné melódie.

Vo štvrtok 15. decembra bude o 16:00 v centrálnej knižnici na Hviezdoslavovej 5 vianočný workshop venovaný výrobe vianočných ikeban a dekorácií z čečiny. Knižnica ho pripravila v spolupráci so Správou mestskej zelene Košice.

Adventnú ponuku preniesla knižnica Jána Bocatia aj do virtuálneho priestoru. Počas celého adventu budú na sociálnych sieťach knižnice atraktívne súťaže, výzvy a aktivity. Účastníci sa zabavia a okrem toho môžu vyhrať zaujímavé knižné a vecné ceny. Ako sa zapojiť, to sa záujemcovia dozvedia, ak budú sledovať Facebook, Instagram a  webovú stránku knižnice www.vkjb.sk.