22. novembra sa v pobočke knižnice na sídlisku Terasa konala tvorivá dielňa venovaná technike batikovania. Účastníčky si pod vedením lektorky Martiny Pľuchtovej pestrofarebne vyzdobili tričká a už sa nevedia dočkať leta, aby si ich mohli obliecť.