Našu knižnicu navštívila spisovateľka a šéfdramaturgička Zuzana Štelbaská, nositeľka novinárskej ceny za reportáže zo sociálne znevýhodneného prostredia, Special comments na PrixCircom za dokument InsideOffside a ceny slovenského rozhlasu pre mladých autorov. Táto autorka deviatich kníh pre deti a mládež povzbudzovala počas besied a stretnutí veľkých i malých čitateľov k vlastnej tvorbe i čítaniu.