Buď smart – zlepši si svoje digitálne kompetencie.

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach pozýva svoje čitateľky a čitateľov vo veku 50+ na nový vzdelávací cyklus zameraný na zvýšenie úrovne digitálnych zručností a povedomia o súčasných technológiách.

Knižnica v spolupráci s kvalifikovanými lektorkami realizuje cyklus šiestich praktických prednášok s cieľom zlepšiť digitálne kompetencie účastníkov. Tí sa na začiatku kurzu dozvedia ako používať základné digitálne zariadenia (smartfón, tablet, notebook). Neskôr získajú alebo posilnia svoje digitálne zručnosti v oblastiach ako je práca s internetom a e-mailom, nákup tovarov a služieb cez internet, prístup k vzdelávaniu a kultúre online. Naučia sa efektívnejšie vyhľadávať informácie, pracovať s dátami a bežnými aplikáciami (banka, poisťovňa, dopravné spoje a pod.). Témou vzdelávania bude aj online komunikácia – komunikačné nástroje a platformy, sociálne siete. Špecifickou témou bude digitálna bezpečnosť – ako sa chrániť v online priestore a nenaletieť podvodníkom; rovnako tak kritické myslenie a rozlišovanie hoaxov, dezinformácií a propagandy – a ako ich nešíriť, ako rozoznať dôveryhodné zdroje informácií, či ako správne čítať štatistiky a grafy a správne diskutovať.

Prednášky spojené s praktickou časťou sa budú konať od 10. mája 2023 každú stredu popoludní od 16:30 v priestoroch centrálnej knižnice (Hviezdoslavova 5). Každá prednáška bude v trvaní približne 1,5 hod.

Lektorkami vzdelávania sú odborníčky z občianskeho združenia Ženský algoritmus. Hlavnú činnosť združenia tvoria programy Lean In Slovakia, Coding Camp, vzdelávanie firiem a verejnosti v oblasti diverzity, inklúzie a nevedomých predsudkov a ďalšie online vzdelávanie v oblasti digitálnych a mäkkých zručností.

Kapacita vzdelávacieho kurzu je obmedzená, záujemkyne a záujemcovia sa môžu prihlásiť vyplnením tohto online formulára. O asistenciu pri vypĺňaní formulára môžete požiadať aj knihovníčky a knihovníkov na všetkých pracoviskách knižnice, ktorí vám radi pomôžu. Prihlasovanie je možné do 4. mája alebo do naplnenia kapacity kurzu. Kapacita kurzu bola naplnená, prihlasovanie bolo ukončené. Vzdelávací cyklus je bezplatný, je však potrebné preukázať sa platným čitateľským preukazom, ktorý si možno vybaviť aj pred podujatím.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Projekt Buď smart a jeho výsledok podporil SK-NIC.