Únia žien Slovenska – krajská organizácia Košice a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach vás pozývajú na výstavu krojovaných bábik pod názvom Čaro krojovaných bábik. Verejnosti bude prístupná od štvrtka 28. júla 2022 v priestoroch pobočky Terasa na Triede SNP č. 48/A v Košiciach až do 19. septembra 2022.

Spolu 17 bábik v krojoch z regiónov východného Slovenska – Abov, Zemplín, Spiš a Gemer predstaví ľudový odev žien a dievčat z prvej polovice 20. storočia s dôrazom na detail jednotlivých častí. Prezentovaný bude odev na bežný i slávnostný deň, ale aj odev typický pre nevesty.

Vernisáž sa uskutoční v priestoroch knižnice na Terase 28. júla o 14:00 hod.

Výstava vznikla ako výstup projektu Minikroje v rámci úspešného projektu z programu The Democracy Network. Únia žien Slovenska (ÚŽS), vzhľadom na svoje poslanie – udržiavanie ľudových tradícií a kultúrneho dedičstva Slovenska, zapojila do projektu nezamestnané ženy, aby tak využila ich potenciál. Formou verejnoprospešných prác bolo vytvorených vyše 1 000 mikrokrojov prostredníctvom viac ako 100 žien. Bábiky boli vystavené na viacerých miestach po celom Slovensku a niekoľko z nich poslúžilo aj ako dar významným osobnostiam či víťazkám MMM v Košiciach.

Dnes táto zbierka obsahuje 151 slovenských krojov prezentovaných na figurínach bábik. Zbierka je odborne katalogizovaná a kroje sú rozdelené podľa regiónov, z ktorých pochádzajú.

Výstava je venovaná pamiatke na Mariku Huštatýovú, dlhodobú krajskú predsedníčku ÚŽS Košice, ktorá v ženách prebúdzala lásku k tradíciám, folklóru a hľadaní vlastnej identity. Učila ženy tieto tradície nie len  pestovať,  ale aj využívať  pri podnikaní v turizme.

Srdečne vás pozývame na výstavu, na ktorej odhalíte čaro východoslovenských krojov prezentované zaujímavou formou oslovujúcou aj mladšie publikum.