V druhom júnovom týždni sa Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach zapojila do celoslovenskej akcie Celé Slovensko číta deťom. V utorok 5. júna 2018 sa podujatia uskutočnili v troch pobočkách knižnice. V pobočke Nad jazerom boli na čítanie pozvané deti zo Základnej školy na Galaktickej ulici v Košiciach, ktorú navštevujú deti  zo sociálne vylúčeného prostredia. Pracovníci knižnice predviedli veselú dramatizáciu rozprávky Pod hríbom. Ďalšia aktivita sa uskutočnila v pobočke KVP, kde v  úvode knihovníčka priblížila  deťom dôležitosť čítania. Súčasťou podujatia bola dramatizácia rozprávky V. Sutejeva, ktorá zožala veľký úspech. V pobočke Šaca svojou účasťou akciu podporil prednosta MČ Košice Šaca Ing. Peter Šveda. Prečítal úryvok z jeho obľúbenej knihy Danka a Janka. Okrem sprievodných aktivít bola súčasťou stretnutia dramatizácia rozprávky.  V sobotu 9. júna 2018 sa v centrálnej požičovni knižnice uskutočnili ďalšie aktivity na podporu celoslovenského projektu. Knihovníčky malým čitateľom predstavili knihu Mimi a Líza, cez ktorú sa mali možnosť oboznámiť s problematikou slabozrakých a nevidiacich. Pri rôznych aktivitách si mohli vyskúšať, aké je to byť na chvíľu bez zraku. Podujatie svojou návštevou podporila canisterapeutka pani Bc. Takáčová so svojou Eli, ktorá je ešte len šteniatkom a učí sa ako pomáhať nevidiacim.