Databázy

Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach (VKJB) ponúka svojim čitateľom bezplatný prístup k najvyhľadávanejším maďarským elektronickým databázam. Podarilo sa jej to v rámci národného programu elektronických informačných služieb, fungujúcim pod Ministerstvom inovácií a technológií Maďarskej republiky. Čitateľom knižnice sa tak naskytne možnosť využiť viaceré databázy poskytujúce prístup k e-knihám.

Všetky databázy sú priebežne dopĺňané a umožňujú fulltextové vyhľadávanie. Najvýznamnejšou z nich je digitálna databáza Arcanum (ADT). Je jednou z najväčších on-line zbierok poskytujúcich prístup k tisícom dobových i súčasných dokumentov z oblasti dejín kultúry, spoločnosti a hospodárstva. Záujemcovia v nej nájdu množstvo cenných informácií aj k regionálnym dejinám. Okrem kníh sprístupňuje najmä periodiká, vestníky, ročenky, lexikóny a príručky. V rámci databázy je dostupný tiež archív publikácií vydavateľstva Mentor, zameraný na históriu, ľudovú kultúru a krásnu literatúru. Stránka je prístupná aj v anglickom jazyku.

Najvýznamnejšiu skupinu tvoria databázy maďarských vydavateľstiev – Kronosz Kiadó, Osiris Kiadó, Akadémiai Kiadó, Szaktudás Kiadó, Typotex, L´Harmattan Könyvkiadó, Tinta Könyvkiadó. Sprístupnené sú tak tisíce diel z ich vlastnej vydavateľskej činnosti, ktoré sa zameriavajú na širokú škálu oblastí. Zaujímavú skupinu tvoria jednojazyčné i viacjazyčné odborné a prekladové slovníky v anglickom, nemeckom, francúzskom, holandskom, talianskom, ruskom či španielskom jazyku. Lingvistov a študentov hungaristiky môžu zaujať aj najnovšie Pravidlá maďarského pravopisu, výkladové, synonymické, frazeologické a etymologické slovníky. Popri odborných publikáciách nechýba ani kvalitná beletria. Študenti ocenia aj prístup k učebniciam a vysokoškolským skriptám.

Databázy ponúkajú i možnosť stiahnuť si limitovaný počet strán do svojho zariadenia a uľahčujú citácie a tvorbu bibliografických odkazov. Prístup k nim je možný v centrálnej požičovni a na špecializovaných pracoviskách knižnice – regionálnom a hudobnom oddelení.

Prístup k databázam je možný v centrálnej požičovni VKJB na Hviezdoslavovej 5 v Košiciach a v špecializovaných pracoviskách knižnice – regionálnom a hudobnom oddelení na Hlavnej 48.

Sprístupnené databázy: