Sme veľmi radi, že spoluorganizátorom odborného vzdelávacieho workshopu Dramatizuj! mohla byť v Košiciach práve naša knižnica. Tento skvelý projekt divadla Thalia Teatro bol realizovaný za pomoci hlavného partnera Fondu na podporu umenia.