Vo štvrtok 3. novembra 2022 sa v centrálnej knižnici uskutočnila prednáška na tému Duševné zdravie seniora v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.