Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Výstava študentských prác ateliéru Vizuálna komunikácia Katedra dizajnu, Fakulta umení TUKE.

Výstava s názvom Kniha zhodnocuje výber študentských prác ateliéru Vizuálna komunikácia, ktoré boli realizované ako semestrálne úlohy a záverečné práce. Ich zameranie je široké – knižný dizajn beletristickej literatúry, odborné publikácie, knihy pre deti, autorské knihy a výtvarné, obrazové publikácie. Zastúpené sú príklady knižnej úpravy založené na typografickom spracovaní, komponovaní vzťahu medzi textom a obrazom, doplnené autorskou ilustráciou alebo iným vizuálnym materiálom. Pôsobivé sú najmä autorské výpovede alebo experimentálne prístupy, ktoré sa vymykajú štandardným riešeniam a polemizujú o prehodnotení zaužívaných postupov. Faktom je, že všetky exponáty boli pôvodne realizované ako solitérne prototypy alebo kópie v niekoľkých exemplároch. Viaceré realizácie úspešne rezonovali na súťažno-výstavných prehliadkach dizajnu a niektoré boli neskôr vydané a uvedené do reálneho života.

V kontexte súčasnej digitálnej doby by sa mohlo zdať, že klasická kniha bude nahradená jej digitálnym ekvivalentom. Táto prognóza sa našťastie nenaplnila, kniha vo svojej fyzickej podobe je doposiaľ neprekonaná – dokáže potešiť a rozvíjať naše zrakové aj hmatové zmysly.

Príďte sa o tom presvedčiť aj vy. Výstava Kniha bude prístupná v centrálnej knižnici (Hviezdoslavova 5) od 11. apríla do 15. mája 2024. Vernisáž výstavy sa uskutoční v stredu 10. apríla o 16:30.

Tešíme sa na vašu návštevu.