Nahrávam Udalosti
Táto udalosť už prebehla.

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i. a Verejná knižnica Jána Bocatia v Košiciach vás pozývajú na výstavu, ktorou si pripomenieme 80 rokov od deportácií židovského obyvateľstva z Košíc, ako aj ďalších hrôz, ktoré sa v meste v roku 1944 odohrávali, vrátane popráv na verejných priestranstvách mesta.

Cieľom výstavy je prezentovať najnovšie výsledky výskumu zameraného na obdobie nemeckej okupácie od 19. marca 1944 do 19. januára 1945 v Košiciach. Počas týchto 10 mesiacov nacistický režim a vojna naplno zasiahli všetkých obyvateľov mesta. V máji a júni 1944 boli deportované tisícky košických Židov, no po nástupe Strany šípových krížov k moci v októbri 1944, nebola v bezpečí už žiadna skupina obyvateľov.

Výstava bude otvorená verejnosti 29. apríla 2024 o 17:00 s úvodným slovom Noémi Ráczovej v priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia na Hlavnej 48 v Košiciach. Výstava potrvá do 31. mája 2024.