Flautový seminár s Mgr. art. Ivicou Gabrišovou, ArtD.