Polícia vyšetruje vraždu prostitútky Barbary. Hlavná postava švajčiarskeho románu, komisár Peter Hunkeler, vracajúc sa nocou z baru, nachádza na ulici mŕtveho kamaráta Hardyho. Komisár je pre chybu vo vyšetrovaní suspendovaný, postupne sa ale zapletá do situácií, ktoré ho krok za krokom privedú k odhaleniu vraha.

Bazilejská verejnosť je citlivá na akékoľvek prejavy násilia a nemorálnosti, rovnako tak miestna komunita, ktorá neúprosne sleduje a hodnotí policajné vyšetrovanie, do ktorého sa vlastnými prostriedkami zamotá aj albánska drogová mafia.

Autor pozorne vníma konanie jednotlivcov a na ich príklade vykresľuje stav spoločnosti. Charakterizujú ju predsudky voči inakosti, voči všetkému, čo sa prieči zakoreneným postojom.

Kniha nie je vyslovene kriminálnym románom, poukazuje aj na spoločenské problémy a závažné historické udalosti. Čitateľ určite ocení napínavý príbeh, dokonale vykreslenú atmosféru a svojský humor autora.

Knihu odporúča: Milada Grohoľová

Kniha v našom katalógu