Odborný seminár venovaný hre na priečnu flautu, ktorý prebiehal formou modelovej výuky pod vedením Mgr. art. Janky Jamborovej, ArtD., hudobnej pedagogičky a členky orchestra Štátnej filharmónie v Košiciach.