Hudobno-folklórny miestopis regiónov východného Slovenska, alebo skrátene Hudobná mapa, je projektom Verejnej knižnice Jána Bocatia v Košiciach. Touto cestou chceme čitateľom i širokej verejnosti poskytnúť  prehľad o našej ponuke v oblasti ľudovej hudobnej kultúry regiónov Abova, Zemplína, Spiša, Gemera a Šariša.

Do pozornosti dávame nielen klasické knižné tituly, ale i  texty v odbornej i dennej tlači, notový materiál a zvukové či zvukovo-obrazové nosiče (gramoplatne, CD, DVD), ktoré sa nachádzajú vo fonde knižnice.

Mapa pokrýva takmer 200 lokalít a obsahuje bezmála 700 záznamov, ku ktorým je pripojených viac ako 300 videoukážok a 240 zvukových ukážok.

Hudobná mapa zachytáva všetky lokality východného Slovenska, ktoré sú rôznym spôsobom spracované v jednotlivých zbierkach knižnice. Farebne je rozlíšená aj príslušnosť konkrétnej obce k  regiónu, čo môže byť vítaná pomôcka.  K jednotlivým obciam sú priradené zoznamy dostupnej literatúry, obsahovo zameranej na ľudovú hudbu  s interaktívnymi odkazmi na online katalóg knižnice, ktorý poskytuje ďalšie podrobné informácie o obsahu a umiestnení jednotlivých dokumentov.

Kritériá pre popis jednotlivých dokumentov boli zvolené tak, aby umožňovali vyhľadávanie nahrávok z rôznych hľadísk – okrem geografickej a regionálnej príslušnosti i podľa druhu piesní (trávnice, zbojnícke piesne, regrútske piesne, piesne na Jána, pastierske piesne, rozkazovačky ap.), podľa spôsobu interpretácie (sólový spev, spevácke skupiny, ľudové hudby ap.), nástrojového obsadenia a nakoniec podľa názvu piesní.  Záujemcovia o ľudovú hudbu tak majú k dispozícii rozsiahlu databázu, v ktorej sa môžu orientovať pomocou online katalógu knižnice. Sprístupnená mapa  umožňuje rýchly  prístup k informácii o stave ľudovej hudobnej kultúry v konkrétnej lokalite.

Knižnica sa chce i v budúcnosti  cielenie zameriavať na mapovanie folklórneho diania na východnom Slovensku a systematicky rozširovať  svoje zbierky kníh, hudobnín a nahrávok. V tomto zmysle mapa nie je uzavretým celkom a priebežne ju budeme dopĺňať o nové záznamy.

Pozývame vás, ak disponujete dokumentmi či zvukovými záznamami, ktorými môžete obohatiť Hudobnú mapu východného Slovenska a podeliť sa o toto vzácne dedičstvo, aby ste sa na nás obrátili. Budeme veľmi radi,  ak zareagujú folkloristi, obce, či súkromní zberatelia. Kontakt na nás je katova@vkjb.sk; alebo vkjb@vkjb.sk.

Ako jeden z prvých zareagoval na našu výzvu folklorista Ľubomír Varínsky, ktorý sa desaťročia aktívne venoval terénnemu výskumu a zbieraniu materiálu v regiónoch a obciach východného Slovenska. V jeho zbierke, ktorú poskytol VKJB, sú unikátne autentické záznamy spevákov a miestnych folkloristov. Ide aj o veľmi cenný materiál, ktorý by sa inak nepodarilo uchovať. Ľubomír Varínsky vďaka svojej archívnej zbierke obohatil Hudobnú mapu východného Slovenska o stovky audio a video záznamov.

Hudobné oddelenie  je špecializovaným pracoviskom Verejnej knižnice Jána Bocatia.  Bolo zriadené v roku 1967 a služby poskytuje na Hlavnej 48. Od svojho vzniku systematicky dopĺňa svoj fond a tematicky ho spracúva. Aktuálne ponúka viac ako 3 tisíc knižných  titulov, 6 tisíc hudobnín, 7500 gramoplatní, takmer 3 500 CD a DVD nosičov, ako aj ucelené ročníky viacerých odborných hudobných časopisov.  Záznamy z hudobných nosičov si možno vypočuť v študovni hudobného oddelenia.

Mapa je dostupná aj na samostatnom webe alebo cez odklik na mapku dole.