Vážení čitatelia,

dovoľujeme si vás informovať o fungovaní knižnice od pondelka 22.11. v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou.

Na základe Vyhlášky ÚVZ SR č. 259, platnej od 18.11. je vstup do knižnice umožnený všetkým čitateľom pri dôkladnom dodržaní platných pravidiel.

Služby čitárne, študovní a vstup na hromadné podujatia organizované knižnicou je možný len v režime OP (očkovaní/prekonaní).

Pre vstup do knižnice naďalej platia všetky hygienické opatrenia:

a) vstup a pobyt vo vonkajších aj vnútorných priestoroch knižnice je umožnený len osobám s prekrytými hornými dýchacími cestami – respirátor
b) pri vstupe do knižnice je nutné aplikovať vstupujúcim osobám dezinfekciu na ruky
c) zachovávanie odstupov v radoch osôb minimálne 2 m; uvedené neplatí pre osoby žijúce v spoločnej domácnosti alebo osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a ich asistentov,
d) počet návštevníkov v knižnici v jednom okamihu nesmie prekročiť koncentráciu jeden zákazník na 25 m2.

Naďalej môžete využiť vrátenie kníh prostredníctvom biblioboxu pred centrálnou požičovňou (Hviezdoslavova 5).

Zároveň pripomíname, že knižnica stále ponúka možnosť objednať si knihy online a tiež možnosť zaplatiť registračné poplatky aj prostredníctvom elektronickej platby – prevodom na účet. Neváhajte ich preto využiť. vkjb.sk/elektronicke-platby

Záleží nám na ochrane zdravia našich čitateľov i zamestnancov, preto prosíme o rešpektovanie platných opatrení.

Vaša knižnica